Etikettarkiv: Ölands Repeaternät

Länken Böda — Borgholm tagen ur drift

Läs mera om våra repeatrar på Öland.
Den felande länken? Kommer att tillfälligt tas ur drift för översyn och omprogrammering.
Stationerna för länken mellan Böda och Borgholm har tagits ur drift.

Radiolänkförbindelsen mellan Borgholm och Böda har inte fungerat tillfredsställande. Repeatern i Böda fungerar bra, men länken till Borgholm kopplas ned slumpmässigt. Den har fungerar ibland, när man kört extremt korta sändningspass.

Tommy SM7VVY och Enar SM7MQE har lagt ned många timmar på arbete med länkförbindelserna. Det mesta tyder just nu på att felet ligger i de länkstationer vi använder mellan Böda och Borgholm. Vi har därför tagit bort länkstationerna  för att skicka dem på tillsyn och omprogrammering. Arbetet kommer att ta några veckor. Länkförbindelsen mellan Böda och Borgholm kommer inte att kunna tas i drift igen förrän tidigast omkring första maj.

SK7RN radiolänkarna igång
— Vänta in svarstonen

Läs mera om våra repeatrar på Öland.

Länkarna mellan Ölands Radioamatörers repeatrar i Böda, Borgholm och Mörbylånga är nu igång.

Vänta in svarssignalen
Tänk på att vänta in repeatrarnas svarssignal, morsetecknet L som i Ludvig – didadidit, innan du trycker in PTTn och börjar tala. Det tar några korta korta sekunder. Har du för brått, och börjar tala innan länken är klar, försvinner de första orden du säger.

Ölands tvåmetersrepeatrar länkade

Läs mera om våra repeatrar på Öland.

Uppdaterat 2017-09-09:
Länken mellan Borgholm och Mörbylånga tillfälligt tagen ut drift

DSCN3363
Montering av antenner i Mörbylångarepeatern den 13 maj 2017.
I korgen Enar SM7MQE och Arne SM7CIL.

Foto Erik SM7DZV

Ölands Radioamatörer, SK7RN, har tre tvåmetersrepeatrar: i Böda i norr på 145 750 MHz, i Borgholm på 145.6625 MHz och i Mörbylånga i söder på 145.625 MHz. Sedan i går är de länkade: Startar du en av dem går alla tre igång.

I går, den 5 september, driftsatte klubben ett radiolänknät som kopplar samman repeatrarna. Om du öppnar någon av tvåmetersrepeatrarna startar alla tre. Du hör en identifieringssignal. När du hör ett anrop över den repeater du lyssnar på, tryck in PTT och svara. Det du sänder hör över hela Öland, ner till norra Blekinge och några mil in i Småland upp emot Västervik i norr. Vid bra konditioner går även Gotland in.

Slutjusteringar i Mörbylånga
Klubben arbetar just nu med slutjusteringar av repeatern i Mörbylånga, där en antenn ska bytas och justeringar av logiken återstår.

Krisnät och fler svar
Länkningen av repeatrarna har gjorts för att dels kunna motsvara kommunernas önskemål om ett fungerande krisnät i händelse av att långvarigt el- och teleavbrott, dels för att få ett stort täckningsområde och därmed öka sannolikheten för att den som gör ett anrop får tillräckligt många lyssnare och därmed kan få svar på anropet.

Uppdaterat 2017-09-09
Länken mellan Borgholm och Mörbylånga tillfälligt tagen ut drift
Radiolänken mellan Borgholm och Mörbylångarepeaterna har tillfälligt tagits ur drift för justeringar. Den kommer snarast därefter att åter driftssättas.
Mörbylångarepeatern fungerar tills vidare som tidigare, men utan länkförbindelse mot Borgholm.

Allt vi satsat på repeatrarna
är brända pengar och meningslöst arbete
om du inte svarar när du hör ett anrop!

Läs mera om våra repeatrar på Öland.

— Av Erik SM7DZV —

Om ingen lyssnar, eller eller inte ”orkar” eller inte ”känner för” att svara, på anrop över någon av våra repeatrar — då kommer  fler och fler att anse det meningslöst att försöka öppna eller anropa.  Då dör repeatrarna.

Det som behövs är att vi, när det är möjligt,  har en radiostation igång som skannar den eller de repeatrar vi har inom räckhåll.

Kommer det ett anrop   — så svara.

Gemensamt ansvar
Här har klubbens alla medlemmar, inom repeatrarnas räckvidd, ett ansvar.  Vi har beslutat gemensamt om att bygga ut repeatrarna. Ingen har reserverat sig mot besluten. Därför har vi alla ett gemensamt ansvar.  Vi är idag väldigt få, som systematiskt försöker passa repeatrarna och svara på anrop. Här krävs det skärpning.

Om inte du råkar tillhöra dem som inte orkar ta mikrofonen och trycka till på PTT-n när du hör ett anrop så ska du inte tro att någon annan orkar heller.

Brända pengar?
Om ingen svarar dör repeatrarna. Då har allt arbete varit förgäves och alla  tusentals kronor som vi plöjt ned i repeaternätet varit brända pengar.

Läs mer om utbyggnaden
Som ni alla vet har Ölands Radioamatörer tre repeaterar i drift på två metersbandet: I Böda, Borgholm och Mörbylånga. Utbyggnaden, som fortfarande pågår, finns beskriven i en egen artikel på denna sida.

 

Fortsatt framåt för öländska varianten
av amatörradio som viktig samhällsresurs

Läs mera om Samhällsstöd.

— Av Erik SM7DZV —

Radioamatörer har, så länge hobbyn har funnits, alltid varit beredda att ställa sig själva och sin utrustning till samhällets förfogande vid kriser och katastrofer. Ölands radioamatörer har sedan mer än två år arbetat för att ha beredskap  ifall det oväntat otänkbara skulle inträffa.

Det för vårt samhälle mest akuta i den vägen kan antas vara ett stort strömavbrott, som också släcker telefonnät och internet. För Ölands del skulle situationen också bli ytterst prekär om Ölandsbron skulle skadas så att den inte blev framkomlig.

Det radioklubben gjort är att systematiskt bygga ut sitt repeaternät på tvåmetersbandet och samarbeta med krisledningarna för de två kommunerna på Öland. Klubben står nu inför det sista steget för att färdigställa repeaternätet – att länka samman repeatrarna.

Fortsätt läsa Fortsatt framåt för öländska varianten
av amatörradio som viktig samhällsresurs

SK7RN startar repeater öster om Mörbylånga
Kommer att täcka Öland från norr till söder

Läs mera om våra repeatrar på Öland.

— Av Erik SM7DZV —

Bit för bit genomför Ölands Radioamatörer, SK7RN, sin vision om ett heltäckande tvåmetersnät för hela Öland. Förra lördagen, den 19 november,  påbörjades slutfasen för bygget av klubbens tredje repeater, i Mörbylånga på södra Öland.

Arbetet i Mörbylånga bestod i att repeatergruppen monterade en fyrstackad dipol för tvåmetersrepeatern i toppen på masten, en länkantenn för 70 centimeter samt en tvåstackad dipolantenn för lokal tvåmeterstrafik.

Ölands Radioamatörer har nu avtal med de båda Ölandskommunerna, Borgholm och Mörbylånga, om att klubben ska gå in och täcka upp med reservsamband om ön drabbas av ett långt el- och teleavbrott. Medlemmarna i radioklubben kommer då att bemanna stationsplatser på de båda kommunkanslierna samt på ett antal platser som kommunerna bestämmer. Var dessa platser finns kommer att anges i kommunernas information till allmänheten om sin krisberedskap.

(Klicka på rubriken för att läsa mer…)

Fortsätt läsa SK7RN startar repeater öster om Mörbylånga
Kommer att täcka Öland från norr till söder

Håll repeatrarna igång

Läs mera om våra repeatrar på Öland.Mastarbete Bödarepeatern 2015-10-06 DSCN0328 (46)

Bild från oktober 2015: Enar SM7MQE arbetar
med 2-metersantennen i toppen av masten i Böda.
Foto © Erik SM7DZV

Repeatergruppen har legat i under våren och sommaren. Repeatern i Böda är klar och fungerar både på två meter och 70 cm.  Repeatern i Borgholm är trimmad och klar på 2 meter. Tommy håller på att göra i ordning logiken för 70 cm. Om han får tag i rätt material räknar Tommy med att ha den driftsatt inom en vecka.

Det som därefter ligger närmast återstår är programmering av länkstationer i Böda och Borgholm, så att tvåmetersrepeatrarna där kan köras länkade. När man startar den ena av repeatrarna  ska den andra också gå igång.

Repeatergruppen och styrelsen sätter stort värde på att  så många som möjligt passar repeaterfrekvenserna och svarar på allmänna och riktade anrop. Om ingen svarar kommer till slut ingen att anse det mödan värt att göra ett allmänt anrop.

//Erik SM7DZV