SK7RN startar repeater öster om Mörbylånga
Kommer att täcka Öland från norr till söder

Läs mera om våra repeatrar på Öland.

— Av Erik SM7DZV —

Bit för bit genomför Ölands Radioamatörer, SK7RN, sin vision om ett heltäckande tvåmetersnät för hela Öland. Förra lördagen, den 19 november,  påbörjades slutfasen för bygget av klubbens tredje repeater, i Mörbylånga på södra Öland.

Arbetet i Mörbylånga bestod i att repeatergruppen monterade en fyrstackad dipol för tvåmetersrepeatern i toppen på masten, en länkantenn för 70 centimeter samt en tvåstackad dipolantenn för lokal tvåmeterstrafik.

Ölands Radioamatörer har nu avtal med de båda Ölandskommunerna, Borgholm och Mörbylånga, om att klubben ska gå in och täcka upp med reservsamband om ön drabbas av ett långt el- och teleavbrott. Medlemmarna i radioklubben kommer då att bemanna stationsplatser på de båda kommunkanslierna samt på ett antal platser som kommunerna bestämmer. Var dessa platser finns kommer att anges i kommunernas information till allmänheten om sin krisberedskap.

(Klicka på rubriken för att läsa mer…)

dscn2897
Enar SM7MQE t.v. och Arne SM7CIL plockar ihop fästdetaljer för dipolantennerna.
FOTO © Erik SM7DZV

Stöd för kommunernas krisledning
Syftet är att radioklubben ska underlätta för kommunernas krisledningar att informera kommuninvånare och att ta emot information/lägesrapporter från olika delar av ön. Radioklubbens uppgifter kan därutöver bli att förmedla information så att Räddningstjänst och ambulanser kan larmas ut. Den första övningen av kommunens krishantering kommer att ske kommande vår i Mörbylånga kommun.

Tre repeatrar: Norr, mitt och söder
När repeatern i Mörbylånga driftsätts inom kort kommer Ölands Ardioamatörer att ha tre repeateranläggningar, i Böda längst i norr, i Borgholm samt i Mörbylånga i söder. När den sydligaste repeaterstationen i Mörbylånga driftsätts, troligen under kommande vecka, täcker stationerna hela ön samt en några mil in på det småländska fastlandet. En förestående komplettering av antennerna i Böda beräknas medföra bättre täckning av väg E22 upp mot Västervik samt bättre täckning mot Gotland. Frekvenser för repeatrarna är Böda 145.750 MHz, Borgholm 145.6625 MHz samt Mörbylånga 145.625 MHz.

Länkförbindelse på 70 cm
För att ingen del av ön ska hamna i radioskugga kommer länkförbindelser att öppnas på 70 centimeter. Riktantenner matarledningar och logik finns redan installerad. Det som återstår är att installera länkstationerna, när de kommer tillbaka från den programmering som pågår just nu. När driftsättning av länkarna skett kommer ett anrop på någon av repeatrarna att aktivera alla tre.

Systematisk utbyggnad
Ölands Radioamatörer har haft repeatrar under många år. Den systematiska utbyggnaden av ett sammanhängande tvåmetersnät har skett under de senaste åren. Utbyggnaden inleddes på allvar när klubben flyttade sina tvåmeters- och 70 centimetersrepeatrar från Borgholms vattentorn till nuvarande stationsplats.

Finansiering genom Sparbanksstiftelsen och med egna medel
Klubben har fått ett mycket värdefullt anslag från Sparbanksstiftelsen Öland. Lejonparten av finansieringen har dock skett genom användning av klubbens egna insamlade medel under de senaste fyra åren.

bjorn-sm7hdz-t-v-och-tommy-sm7vvy
Björn SM7HDZ t.v. och Tommy SM7VVY granskar elinstallationsdetaljer som ska användas i anläggningen.
FOTO © Erik SM7DZV