Välkommen som medlem i
Ölands Radioamatörer

Tillsammans gör vi Öland tryggare.

Är du intresserad av radio i allmänhet? Eller vill du bidra till något samhällsnyttigt? Vår förening erbjuder många möjligheter att bidra till något gott. Som medlem får du också tillgång till exklusiva medlemsförmåner.

Du kommer att bli del av en gemenskap, där du kan lära dig nya saker av andra medlemmar, samtidigt som du kan dela med dig av dina egna kunskaper och erfarenheter.

Du behöver inte bo på eller i närheten av Öland, t ex har vi många ”sommarölänningar” i klubben. Men framförallt – du behöver inte ens vara radioamatör för att vara medlem i vår förening. Kanske funderar du på att själv bli radioamatör? Låt oss hjälpa dig på vägen.

Det kostar bara 250:- per år (25 år eller därunder, endast 20:-).
Betalningsinformation finns här till höger.

Bli en privatsponsor.
Du som inte är radioamatör, men ändå vill bli medlem för att stödja vår samhällsnyttiga verksamhet – du kan (om du vill förstås) få ditt namn listat i vår ”hall of fame”.
Samma sak gäller dig som redan är medlem, men väljer att göra en extra inbetalning.

Ölands Krisradionät.

Genom avtal med Ölands två kommuner, ska vi i händelse av kris hjälpa kommunerna att upprätthålla ett robust samband mellan kommunledning, kontaktpunkter och övrig kommunal verksamhet. Krisen kan t ex vara avbrott i mobila och fasta kommunikationer och/eller elförsörjning. Som medlem bidrar du till denna viktiga verksamhet.

SK7RNs Repeaternät – Robust radiosamband över hela Öland.
Ölands Radioamatörer driver tre relästationer (repeatrar), som tillsammans täcker hela Öland.
Sammankopplingen mellan repeatrarna fungerar helt utan hjälp av mobila datanät. På varje plats finns batterier, som skall garantera fortsatt drift under flera dygn. Vi har även ett portabelt elverk.
Vid kris eller ett nödläge, är det tänkt att det ordinarie Repeaternätet på Öland skall användas. Därför har vi under åren 2019-2023 behövt utföra omfattande arbeten med nätets utrustning, där vi nu använder professionella repeaterstationer som är byggda för mer eller mindre kontinuerlig användning. Detta har medfört kraftigt ökade kostnader för vår förening.
15 kompletta radiostationer.
Klubben har köpt in 15 kompletta radiostationer med tillbehör och användarhandledningar.
Operatörer.
Som operatör får du ansvaret att förmedla meddelanden mellan olika punkter i nätet. Vi har primärt behov av operatörer, bosatta på eller i närheten av Öland, som med kort varsel kan rycka ut. Men vi har även behov av personer, kanske med lite längre restid, för att lösa av andra operatörer – t ex under en mera utdragen insats. Vi genomför utbildningar och övningar för att hålla färdigheterna på topp. Medlemskap i föreningen är förstås frivilligt.

Telegrafi.

Vi har medlemmar som är drivande inom utbildning i och bevarande av telegraferingens ädla konst. T ex så genomförs utbildningar, i form av bl a nybörjarkurser och ”telegrafiavrostning”. Vi står också för kostnaderna för webbsidan SOCWA.se.

Klubbstationer.

Om du inte har möjlighet att köra radio hemifrån, erbjuder vi tillgång till fn en fysisk och en fjärrstyrd radiostation. Vi har även lite andra idéer på G.

Böda HF-remote.
Ute i skogen finns denna kortvågsstation, i en helt störningsfri miljö. Som medlem får du tillgång till denna sändarplats, via Internet.
Klubblokalen.
I vår klubblokal i Borgholm finns möjlighet att köra 2m och 70cm. Inom en snar framtid kommer vi även att montera en yttre antenn för kortvåg.

Vi är arrangör av SSAs Årsmöte 27-28 april 2024.

Vi har fått det stora förtroendet att arrangera vår riksförenings årsmöte.
Platsen är Borgholm, närmare bestämt Slottsskolan och Sporthallen.
På lördagen genomförs ett gediget och mångsidigt föredragsprogram, samt utställning och försäljning av radioutrustning. Årsmötesbanketten äger rum lördag kväll. SSAs årsmötesförhandlingar hålles söndag förmiddag.

Andra evenemang.

Vi deltar på t ex Internationella Fyrhelgen, där vi kör radio från fyren Långe Erik. Klubbens medlemmar hjälper scouterna att köra radio, under Jamboree on the Air. Vi demonstrerar amatörradio under Ölands Skördefest, och då i synnerhet under Totalförsvarsdagen i Stora Rör – där vi står tillsammans med bl a Räddningstjänst och Polis.

Trevlig samvaro.

Vi har öppna styrelsemöten ungefär en gång per månad, där (utöver styrelsen) alla medlemmar är välkomna att delta. Vanligen träffas vi i vår klubblokal, som vi delar med IOGT/NTO i Borgholm. Eftersom många av våra medlemmar inte bor på Öland, erbjuder vi alltid möjligheten att delta digitalt – via plattformen Jitsi. Ett par gånger per år arrangerar vi en ”Radiolördag”, med möte på förmiddagen och någon annan aktivitet på eftermiddagen. Någon gång per år intar vi även en gemensam måltid.

Vid sidan av denna webbplats, driver vi även en grupp på Facebook.

Ungdomar välkomna.

Det är inte enbart ”gamla gubbar” som kan hålla på med radio. Vår mångsidiga hobby ger unika möjligheter för den ”digitala generationen”. Är du 25 år eller yngre, är det dessutom nästan gratis att vara medlem hos oss – endast 20:- per år kostar det.

SSA-bulletin över nästan hela Sverige.

Vi kör alltid varje söndag morgon kl 09:00 – även om det inte finns någon bulletin från SSA.
Bulletinen över Kalmar län och Öland har sänts på samma tid sedan många år tillbaka. Tack vare SvxLink, EchoLink och DMR, kan vi nu nå stora delar av landet. Bulletinen kommer från SSA, men det är Ölands Radioamatörer som ”bemannar” SK7SSA vid utsändningarna från Öland. Därmed skapas en rikstäckande gemenskap, samtidigt som vi hjälper till att ”sätta Öland på kartan”.
Ledande inom SvxLink.
Vi besitter stor kompetens inom etablering och drift av repeatrar med SvxLink. Vi har hjälpt många andra klubbar runt om i landet – med såväl installation, konfiguration som användarutbildning. Under sommarens bulletinuppehåll brukar vi i stället köra en ”Repeaterskola”. Informationen om SvxLink bedrivs tillsammans med Repeaterskolan på SK7RFL.

Kontakt.

Tveka inte att höra av dig till oss, om du har några frågor och funderingar.

Välkommen som medlem!

Peter Lindquist, SM5GXQ
Ordförande i Ölands Radioamatörer