Mötesplan

Mötes- och verksamhetsplan 2024-2025

Datum för övriga arbetsdagar och liknande aktiviteter kommer att meddelas via vår webb, Facebook, alternativt e-post.

Plats för möten när inget annat anges: IOGT/NTO-lokalen, Östra Kyrkogatan 5, Borgholm.

Fast Jitsi-länk: https://jitsi.sm2ampr.net/sk7rn.

Vid de möten som hålls på veckodagar, har det ibland hänt att inte så många valt att komma till klubblokalen. Därför tillämpar vi numera föranmälan. Ifall i princip ingen sagt att de tänker komma till Borgholm, kommer mötet endast att hållas som ett online-möte på Jitsi. Detta gäller dock aldrig årsmöten och radiolördagar.

Öppet styrelsemöte betyder att alla  medlemmar är välkomna
att närvara och aktivt delta i mötet.

Lördag den 16 mars Årsmöte i klubblokalen Östra Kyrkogatan 5 Borgholm. Alternativt via JITSI.
Vi börjar med fika kl 09.30. Årsmötet börjar kl 10. Paus för lunch på Borgholm Kök & Bar.

Tisdag 9 april Öppet styrelsemöte. I Klubblokalen/JITSI

Helgen 26-28 april SSA:s årsmöteshelg vid Slottsskolan i Borgholm, med föreläsningar, utställningar och bankett på kvällen på restaurang Veranda.

Amatörradiodag för Åk 7 på Slottskolan i Borgholm, 30 april.

Korvgrillning/Radiolördag vid Scoutstugan i Färjestaden, preliminärt 25 maj. Plats ESO (enligt senare order).

Visning av amatörradio vid Station Linné. Datum ej fastställt.

Internationella Fyrhelgen 16-18 augusti vid fyren Långe Erik på Ölands norra udde.

Öppet styrelsemöte 3 september

Ölands Skördefest 25-29 september, Totalförsvarsdagen i Stora Rörs hamn lördagen den 28 september.

Öppet styrelsemöte 10 oktober.

JOTA, Jamboree on the air, helgen 18-20 oktober. Samarbete med NSF:s scoutkår i Färjestaden

Lördagen den 30 november, Radiolördag i klubblokalen Östra Kyrkogatan 5 i Borgholm. Vid radiodagen kan Julmat ätas/hämtas hos något näringsställe.

Öppna styrelsemöten 16 januari och 14 februari 2025.

Årsmöte lördagen den 15 mars 2025.

Övriga aktiviteter hos andra radioamatörradioklubbar:
Lördagen den 6 april radiomässa i Eskilstuna.
Lördag den 4 maj auktion hos Kronobergs Radioamatörer i Växjö.
Rasslebygdsträffen i Emmaboda 31 maj till 2 juni.

Med reservation för datum p.g.a annan uthyrning i IOGT-NTO:huset.

Lyssna och checka in på SSA-bulletinen.
Lyssna och checka in på SSA-bulletinen, som sänds över SK7RN:s repeatrar på Öland samt på SK7RFL varje söndag klockan 09.00 svensk tid.

Välkommen till  Ölandsringen på 80-metersbandet.
Välkommen också att delta i Ölandsringen på 80-metersbandet:
3623 kHz klockan 09.00 svensk tid måndag – fredag alla veckor.