Mötesplan

Mötes- och verksamhetsplan 2023-2024

Datum för övriga arbetsdagar och liknande aktiviteter kommer att meddelas via vår webb, Facebook, alternativt e-post.

Plats för möten när inget annat anges: IOGT/NTO-lokalen, Östra Kyrkogatan 5, Borgholm.

Fast Jitsi-länk: https://jitsi.sm2ampr.net/sk7rn.

Öppet styrelsemöte betyder att alla  medlemmar är välkomna
att närvara och aktivt delta i mötet.

Lyssna och checka in på SSA-bulletinen.
Lyssna och checka in på SSA-bulletinen, som sänds över SK7RN:s repeatrar på Öland samt på SK7RFL varje söndag klockan 09.00 svensk tid.

Välkommen till  Ölandsringen på 80-metersbandet.
Välkommen också att delta i Ölandsringen på 80-metersbandet:
3623 kHz klockan 09.00 svensk tid måndag – fredag alla veckor.