Repeatrar

Uppdaterat 2020-06-28.

Täckningskarta för SK7RN:s tre repeatrar.

Radiosamband över hela Öland

Ölands Radioamatörer äger och driver repeatrar på tre platser: i Böda, Borgholm och Mörbylånga. Repeaternätet ger radiosamband över hela Öland.

Alla repeatrar kan öppnas med 1750 Hz, alternativt DTMF ”stjärna” eller subton 79,7 Hz i minst en sekund. Subton krävs inte för att köra repeatrarna. Repeatrarna täcker hela Öland och all trafik samsänds.

Länkningen är analog 70cm och är helt oberoende av internet eller mobilnät. Repeaternätet är tänkt att kunna användas vid nödsamband.

Våra 2-metersrepeatrar finns på följande frekvenser:
Böda: 145.750 MHz (”north”)
Borgholm: 145.6625 MHz (”center”)
Mörbylånga: 145.625 MHz (”south”)
Repeaterskift -600 kHz.
Bandbredd: ”narrow” (12,5 kHz kanalavstånd).

4-stackade dipoler
Samtliga repeatrar är försedda med 4-stackade dipoler.   Antennerna i Böda har basen 43 meter över mark. Antennerna i Borgholm och  Mörbylånga har basen cirka 28 meter över mark.

Repeaterlogik
SK7RNs repeatrar använder numera ”SvxLink” som repeaterlogik. Den är datorbaserad och körs under Linux i en Raspberry Pi. Logiken stödjer alla de funktioner som fanns tidigare – plus en  massa nya funktioner, som kan användas av den som så önskar. Kommandon kan ges med hjälp av DTMF. Förutom styrning av talgrupper, kan man t ex ge kommandon, såsom:

1. Aktiverar en ”papegoja” som spelar tillbaka allt du säger.
5. Ger aktuellt väder (METAR) för Kalmar Flygplats (flera alternativ finns)
7. Manuell uppkoppling mot SK7RFL.
9. Manuell frånkoppling av internetlänkad trafik.
*. Ger manuellt ID samt även eventuellt aktiverad talgrupp.
Aktivering av de vanligaste talgrupperna kan ske direkt, genom att bara slå talgruppens nummer.

Kommandon kan, men behöver inte avslutas med ”fyrkant” (#).

Här hittar du detaljerad beskrivning av logikens funktioner: www.granudden.info/Ham/Repeatrar/SK7RN/ .

Så här fungerar länkningen
När man startar någon av de tre repeatrarna, startas först den ”egna” repeatern. Repeatern startar först efter att du släppt din PTT. Öppningstonen sänds då inte vidare till de andra repeatrarna. Vid nästa sändningspass, aktiveras länkarna och de två andra repeatrarna startar. Efter sändningspasset kommer dessa två repeatrar även att sända sin identifiering.

Nu kan stationer som ligger på olika repeatrar i vårt repeatersystem tala med varandra. Varje repeater identifierar sina sändningar med en morsebokstav (N, C eller S). Skulle länkarna sluta fungera av någon anledning, kommer varje repeater ändå att fungera var för sig, eftersom varje repeater har sin egen logik.

Vi kan även ha automatisk sammankoppling med andra repeatrar. Här krävs då ytterligare ett sändningspass för att den länken skall starta. SM5GXQ monitorerar via en egen simplexlänk all trafik på repeatrarna (identifieras med ett ”G”). Trafiken kommer även att länkas till en ny repeater i Norrköping, SK5BN, som dock ännu ej är driftsatt (identifieras med ”BN”).

Under vissa perioder kan vi även ha automatisk samtrafik med SK7RFL på liknande sätt (identifieras med ”A” för Algutsrum). Under övrig tid kan du manuellt aktivera länken mot SK7RFL med DTMF ”7”. Från SK7RFL kan man på motsvarande sätt koppla sig till SK7RN med DTMF ”8”.

SSA-bulletin
SK7SSA läser bulletin varje söndag kl 09:00. Sammankoppling mellan SK7RN och SK7RFL sker med automatik, och aktiveras mellan 07:30 – 10:00. Under denna tid tillåts även stationer via EchoLink via SK7RFL-R. Däremot har SK7RN ingen egen EchoLink.

”Ostkustlänken”
SvxLink möjliggör även sammanlänkning av repeatrar över hela landet, detta sker via en reflektor. Länkningen är baserad på ”talgrupper”. För att manuellt välja talgrupp från SK7RN, använder man DTMF. Väljs ingen talgrupp, förblir QSOt lokalt – dock sker uppkoppling mot SM5GXQ och SK5BN enligt ovan. Men repeatrarna ”lyssnar” även på talgrupper som 240 (hela Sverige) och 2407 (SM7). Om repeatern är ledig, kan trafik från andra repeatrar aktivera SK7RN på någon av de passade talgrupperna. Däremot kan sådan trafik aldrig bryta sig in i pågående QSO. Vilka talgrupper och repeatrar som finns i systemet kan man se här: http://svxportal.sm2ampr.net/ . Generellt gäller att aktiverade talgrupper gäller så länge repeatern är igång – därefter nollställs allt. Om man behöver avbryta ett ”externt” QSO via reflektorn, kan man slå DTMF-kommandot ”9”, vilket stänger av uppkopplingen.

En annan sak att tänka på, är att talgrupp 240 aktiverar i skrivande stund ca 20 repeatrar över hela landet. Efter en stund bör man därför göra QSY-kommandot, DTMF 92. Man får då en egen talgrupp mellan endast de repeatrar som varit inblandade i QSOt – och övriga repeatrar kan nu användas för annan trafik. Vilken talgrupp som används, det talar repeatern om vid aktivering. Du kan även slå 9* för att få denna info.

Alla behöver inte nödvändigtvis sätta sig in i hur detta fungerar. Var och en kan även i fortsättningen köra repeatern efter eget intresse och förmåga. För att besvara ett länkat anrop behövs vare sig DTMF eller några kunskaper – det är bara att trycka in PTT och prata som vanligt.

Skulle vi behöva ha repeaternätet för oss själva, t ex i en nödsituation – ja då kommer det självfallet att finnas sysop-kommandon för att stänga av länkningen ut mot Internet.

SK7RN Repeatergrupp
Arne SM7CIL och  Peter SM5GXQ ansvarar för driften av SK7RN:s repeatrar.
Övriga medarbetare ”konsulter” i repeatergruppen är Enar SM7MQE och Conny SM7GMD..

Andra repeatrar du kan köra från Öland
Från Öland kan du också nå följande andra 2-metersrepeatrar:
145.600 MHz (QTH Algutsrum) SK7RFL nås från stora delar av Öland. Samsänder med 70cm.
434.600 MHz (QTH Algutsrum) SK7RFL nås från stora delar av Öland. Samsänder med 2m.
434.550 MHz (QTH Algutsrum) Separat DMR-repeater.
145.725 MHz (QTH Oskarshamn) från mellersta och norra Öland.
145.775 MHz (QTH Emmaboda) nås från södra Öland.
145.775 MHz (QTH Gotland) kan emellanåt nås från norra och mellersta Öland.

Så här fungerar repeater/relätrafik
Om principen för relätrafik>>

 


Print pagePDF pageEmail page