SK7RNs Repeaternät

Läs mera om våra repeatrar på Öland.

Robust radiosamband över hela Öland.

Ölands Radioamatörer äger och driver repeatrar på tre platser på Öland: i Böda, Borgholm och Mörbylånga. Repeaternätet ger radiosamband över hela Öland. All trafik samsänds mellan de tre repeatrarna. Samma nät kommer även att användas som Sambandsnät vid kris och nödläge.

Robust kommunikation.

Sammankopplingen mellan repeatrarna fungerar helt utan hjälp av mobila datanät. På varje plats finns batterier, som skall garantera fortsatt drift under flera dygn. Vi har även ett portabelt elverk. Vi använder dessutom professionella radiostationer, som är gjorda för mer eller mindre kontinuerlig drift.

Allt är som vanligt.

Våra tre 2m-repeatrar kan öppnas med 1750 Hz, alternativt DTMF ”stjärna” eller subton 79,7 Hz i minst en sekund. Subton (CTCSS) krävs inte, men det underlättar för svaga signaler att komma in. 2m-repeatrarna sänder konstant subton 79,7 Hz.

70cm-repeatern i Borgholm, som primärt används som länknav, kräver däremot subton 79,7 Hz.

”Efter eget intresse och egen förmåga”.

Vår filosofi är att alla skall kunna använda systemet ”efter eget intresse och egen förmåga”. Någon speciell utrustning eller avancerade kunskaper skall inte krävas. Sålunda kan man dra nytta av merparten av systemets funktioner, utan att behöva förstå hur de fungerar. Man kan alltid starta repeatern och göra anrop som man gjort tidigare, och man kan alltid besvara anrop utan några ytterligare åtgärder – oavsett hur det kommit in.

Länkningen mellan de tre repeatrarna är analog 70cm simplex radio och den är helt oberoende av internet eller mobilnät. Repeaternätet är tänkt att kunna användas vid nödsamband.

Frekvenser.

Våra repeatrar finns på följande frekvenser:

Plats    Frekvens RXID    Bandbredd Access                 
Böda    145,750  (N) North  12,5 kHz  1750 | 79,7 Hz | DTMF *
Borgholm  145,6625 (C) Center 12,5 kHz  1750 | 79,7 Hz | DTMF *
Borgholm  434,775  (R) Center 12,5 kHz    | 79,7 Hz | 
Mörbylånga 145,625  (S) South  12,5 kHz  1750 | 79,7 Hz | DTMF *
4-stackade dipoler.

Samtliga repeatrar är försedda med 4-stackade dipoler. Antennerna i Böda har basen 43 meter över mark. Antennerna i Borgholm och Mörbylånga har basen cirka 28 meter över mark.

Repeaterlogik.

SK7RNs repeatrar använder numera SvxLink som repeaterlogik. Den är datorbaserad och körs under Linux i en Raspberry Pi. Logiken stödjer alla de funktioner som fanns tidigare – plus en massa nya funktioner, som kan användas av den som så önskar. Kommandon kan ges med hjälp av DTMF. Rent allmänt i SvxLink gäller, att kommandon skall avslutas med ”fyrkant” (#), men på SK7RN och SK7RFL behövs inte detta.

Förutom styrning av talgrupper, kan man t ex ge kommandon, såsom:

1 Aktiverar en ”papegoja” som spelar tillbaka allt du säger. # avslutar.
5 Ger aktuellt väder (METAR) för Kalmar Flygplats. Även 51, 52, 53 etc.
9 Manuell frånkoppling av internetlänkad trafik. Ej standard SvxLink.
* Ger manuell ID och tid.
0* Ger fullständig status

Eftersom SK7RNs repeatrar och SK7RFL har i stort sett identiska funktioner, kan vi rekommendera sk7rfl.se, där alla kommandon och funktioner beskrivs i detalj.

SvxLink Repeaternätverk.

SvxLink möjliggör sammanlänkning av repeatrar över hela landet. Detta sker via en nationell reflektor. Länkningen använder talgrupper. Denna sammankoppling använder Internet.

Vilka talgrupper och repeatrar som finns i systemet kan man se här: https://svxportal.sm2ampr.net/. På SvxPortalen kan man följa trafiken i realtid.
Generellt gäller att aktiverade talgrupper gäller så länge repeatern är igång – därefter nollställs allt. Denna timeout är normalt 30 sekunder.

Internationella Repeaternätverk.

SK7RN är, liksom SK7RFL, ansluten till ytterligare SvxLink-reflektorer (nät) i:

Talgrupper på dessa reflektorer aktiveras på exakt samma sätt som för talgrupperna på den svenska reflektorn.

Talgruppsaktivering.

Manuell aktivering av talgrupper på SvxLink kan ske med antingen DTMF eller subton (CTCSS). Vill man använda DTMF, så finns följande kommandon:

91tg Aktivera talgrupp med nummer <tg>. Timeout 30 sekunder.
92  Gör ”QSY” till privat talgrupp och frigör övriga repeatrar.
92tg Gör QSY till valfri talgrupp.
93  Följ med i senaste QSY. Även PTT inom 15 sekunder.
94tg Lägg tillfällig passning på talgrupp med nummer <tg>. Timeout 1h.
9*  Meddelar vilken talgrupp som är aktiv just nu.

Aktivering av de vanligaste talgrupperna kan på SK7RN och SK7RFL ske direkt, genom att bara slå talgruppens nummer (ej SvxLink standard). På dessa repeatrar behöver man heller inte avsluta kommandon med ”fyrkant” (#). Aktiveringen sker omedelbart efter kommandot.

Subton.

Läs mera om subton på sk7rfl.se.

Om inget aktivt talgruppsval görs av användare, aktiveras ändå talgrupp 24078 – dvs den talgrupp som kopplar samman SK7RN och SK7RFL. Den aktiveringen sker efter första sändningspasset.

Vid inkommande trafik på passade talgrupper, aktiveras repeatern automatiskt. Du kan då svara utan några kommandon – bara tryck PTT och sänd.

Övervakning av kraftförsörjning.

Styrkortet mäter spänningen på nätaggregatet och 12V-batteriet. Om någon av dessa parametrar hamnar under tröskelvärdet, kommer repeatern att ange detta.

 • Genom dubbelt RGR-pip.
 • Genom verbalt meddelande: ADC not OK i samband med ID.

Man kan även ge kommandon för att efterfråga statusen.

4*  Anger status OK | Not OK.
4**  Som ovan men anger spänning om NOK.
4*** Anger spänning och status för samtliga ingångar.

Styrkortet kan mäta spänning på 4 ingångar.

ADC 0 Nätaggregat.
ADC 1 Batteri
ADC 2 Ej ansluten.
ADC 3 Ej ansluten.

Informationen finns nu även på Svx-portalen. Öppna Stationsinfo för SK7RN, enklast genom att klicka på SK7RN i den stora listan man först kommer till. Nu visas spänningarna i högermarginalen, för våra tre repeatrar. En förutsättning för att detta skall fungera, är självfallet en fungerande uppkoppling mot Internet. På repeatrarna i Mörbylånga och Borgholm har vi redan 12V batterikopplad till routern/modemet. Böda kräver mera omfattande ombyggnad, varför detta kommer under 2024.

Så här fungerar länkningen.
 1. När man startar någon av de tre repeatrarna, startas först den ”egna” repeatern. Repeatern startar först efter att du släppt din PTT. Öppningstonen sänds då inte vidare till de andra repeatrarna.
 2. Vid nästa sändningspass, aktiveras länkarna och de två andra repeatrarna startar. Efter sändningspasset kommer dessa två repeatrar även att sända sin identifiering.
 3. Vid nästa sändningspass, aktiveras även SK7RFL (även SK7JL och SK5BN).

Nu kan stationer som ligger på olika repeatrar i vårt repeatersystem tala med varandra. Varje repeater identifierar sina sändningar med en morsebokstav (N, C/R eller S). Skulle länkarna sluta fungera av någon anledning, kommer varje repeater ändå att fungera var för sig, eftersom varje repeater har sin egen logik.

Vid sammankoppling med andra repeatrar, används olika morsebokstäver på samma sätt.

S  SK7RN  Mörbylånga  (South) 
C  SK7RN  Borgholm 2m  (Center)
R  SK7RN  Borgholm 70cm (Relay)
N  SK7RN  Böda     (North)
A  SK7RFL Algutsrum
B  SK5BN  Norrköping
J  SK7JL  Spjutsbygd
X  SK7HW  VäxM  SM7HZK Moheda
Q  SK7BQ  Kristianstad
REE SK7REE Helsignborg
L  EchoLink       (via SK7RFL)
D  DMR | YSF | D-star  (via SK7RFL)

 


DMR och EchoLink.

Eftersom SK7RN är parkopplad med SK7RFL, kommer inkommande anrop från EchoLink till SK7RFL-R och via DMR på talgrupp 240721 att sändas vidare även till SK7RNs repeatrar.
Vid lokal trafik på SK7RN och SK7RFL, sänds denna alltid ut på DMR. Trafik på andra talgrupper än den lokala kan normalt inte kombineras med EchoLink eller DMR.
SSA-bulletin.

SSA-bulletinen från Öland.

SK7SSA läser bulletin varje söndag kl 09:00. Så har det varit sedan början av 1970-talet faktiskt.

Bulletinen kommer från SSA, och utsändningarna samordnas av distriktsledaren. Men det är Ölands Radioamatörer som ”bemannar” SK7SSA vid utsändningarna från Öland.

Tack vare SvxLink, kan bulletinen idag höras över stora delar av Sverige. Många av de anslutna repeatrarna passar redan vår bulletintalgrupp, 24070, statiskt. På övriga repeatrar kan man tillfälligt passa talgruppen, med DTMF-kommandot 91 24070 #.

Sammankoppling på bulletintalgruppen, mellan SK7RN och SK7RFL, sker med automatik och aktiveras mellan 07:45 – 09:30. Under denna tid kan man även lyssna via EchoLink via SK7RFL-R. Bulletinen kan även avlyssnas via DMR, på talgrupp 240721, på C4FM reflektor YSF24078, samt med D-star på reflektor DCS010X.

Alla repeaterstationer är utbytta.

Under 2019 påbörjade vi utbytet av styrningsutrustningen, ”logiken”, för våra relästationer. De tidigare logikkorten hade stora brister och var inte driftsäkra. Allt är nu utbytt mot den mjukvarubaserade logiken SvxLink.

Idag är de tre relästationerna ihopkopplade med analog radiolänk. På det sättet har vi samtidig radiotäckning över hela Öland.

Under 2023 har vi bytt ut samtliga radiostationer mot Ericsson F800, som är en professionell repeater, byggd för kontinuerlig drift.

Vi har även gjort om det analoga länksystemet mellan våra 2-metersrepeatrar.

Detta torde ge en avsevärt högre driftsäkerhet och tillgänglighet. Den dag, när kommunerna behöver nödradionätet, måste allting klaffa.

SK7RN Repeatergrupp.

Peter SM5GXQ ansvarar tillsammans Erik SM7VMM för driften av SK7RN:s repeatrar, med bistånd av Conny SM7GMD samt Enar SM7MQE.

Som medlem i SK7RN, bidrar du genom din medlemsavgift till att göra allt detta möjligt.

Andra repeatrar du kan köra från Öland.

Från Öland kan du också nå följande andra 2-metersrepeatrar:

145.600 SK7RFL Algutsrum (nås från stora delar av Öland)
434.600 SK7RFL Algutsrum (nås från stora delar av Öland)
434.550 SK7RFL DMR C4FM D-star
145.725 SK7RIH Oskarshamn
145.775 SK7UO  Emmaboda
145.775 SK1BL  Gotland
Så här fungerar repeater/relätrafik.

SM5GXQs artiklar om SvxLink.

Bildspel