Repeatrar

Uppdaterat 2021-12-14.

Täckning för SK7RN:s repeatrar på Öland.

Radiosamband över hela Öland

Ölands Radioamatörer äger och driver repeatrar på tre platser på Öland: i Böda, Borgholm och Mörbylånga. Repeaternätet ger radiosamband över hela Öland. All trafik samsänds mellan de tre repeatrarna.

Alla repeatrar kan öppnas med 1750 Hz, alternativt DTMF ”stjärna” eller subton 79,7 Hz i minst en sekund. Subton krävs inte för att köra repeatrarna. Repeatrarna sänder ingen subton.

”Efter eget intresse och egen förmåga”
Vår filosofi är att alla skall kunna använda systemet ”efter eget intresse och egen förmåga”. Någon speciell utrustning eller avancerade kunskaper skall inte krävas. Sålunda kan man dra nytta av merparten av systemets funktioner, utan att behöva förstå hur de fungerar. Man kan alltid starta repeatern och göra anrop som man gjort tidigare, och man kan alltid besvara anrop utan några ytterligare åtgärder – oavsett hur det kommit in.
Länkningen mellan de tre repeatrarna är analog 70cm simplex radio och den är helt oberoende av internet eller mobilnät. Repeaternätet är tänkt att kunna användas vid nödsamband.

Frekvenser
Våra 2-metersrepeatrar finns på följande frekvenser:
Böda: 145.750 MHz (”north”)
Borgholm: 145.6625 MHz (”center”)
Mörbylånga: 145.625 MHz (”south”)
Repeaterskift: -600 kHz.
Bandbredd: ”narrow” (12,5 kHz kanalavstånd)

4-stackade dipoler
Samtliga repeatrar är försedda med 4-stackade dipoler. Antennerna i Böda har basen 43 meter över mark. Antennerna i Borgholm och Mörbylånga har basen cirka 28 meter över mark.

Repeaterlogik
SK7RNs repeatrar använder numera ”SvxLink” som repeaterlogik. Den är datorbaserad och körs under Linux i en Raspberry Pi. Logiken stödjer alla de funktioner som fanns tidigare – plus en massa nya funktioner, som kan användas av den som så önskar. Kommandon kan ges med hjälp av DTMF.
Förutom styrning av talgrupper, kan man t ex ge kommandon, såsom:
1. Aktiverar en ”papegoja” som spelar tillbaka allt du säger.
5. Ger aktuellt väder (METAR) för Kalmar Flygplats (flera alternativ finns)
7. Manuell uppkoppling mot SK7RFL.
9. Manuell frånkoppling av internetlänkad trafik.
*. Ger manuellt ID samt även eventuellt aktiverad talgrupp.

Eftersom SK7RNs repeatrar och SK7RFL har i stort sett identiska funktioner, kan vi rekommendera sk7rfl.se, där alla kommandon och funktioner beskrivs i detalj.

SvxLink Repeaternätverk
SvxLink möjliggör sammanlänkning av repeatrar över hela landet. Detta sker via en nationell reflektor. Länkningen använder talgrupper. Denna sammankoppling använder Internet.
Vilka talgrupper och repeatrar som finns i systemet kan man se här: https://svxportal.sm2ampr.net/. På SvxPortalen kan man följa trafiken i realtid.
Generellt gäller att aktiverade talgrupper gäller så länge repeatern är igång – därefter nollställs allt.

Talgruppsaktivering
Manuell aktivering av talgrupper på SvxLink kan ske med antingen DTMF eller subton (CTCSS). Vill man använda DTMF, så finns följande kommandon:
91xxx# Aktivera talgrupp med nummer xxx.
92#         Gör ”QSY” till privat talgrupp och frigör övriga repeatrar.
93#         Följ med i QSY.
94xxx#  Lägg tillfällig passning på talgrupp med nummer xxx.
Aktivering av de vanligaste talgrupperna kan på SK7RN och SK7RFL ske direkt, genom att bara slå talgruppens nummer (ej SvxLink standard). På dessa repeatrar behöver man heller inte avsluta kommandon med ”fyrkant” (#). Aktiveringen sker omedelbart efter kommandot.

Talgrupper Subton

Samtliga toner ovan öppnar dessutom repeatern. Önskad talgrupp aktiveras efter första sändningspasset. Det gäller även sammankopplingen mellan SK7RN och SK7RFL.
Om inget aktivt talgruppsval görs av användare, aktiveras ändå talgrupp 24078 – dvs den talgrupp som kopplar samman SK7RN och SK7RFL.
Vid inkommande trafik på passade talgrupper, aktiveras repeatern automatiskt.

Så här fungerar länkningen
När man startar någon av de tre repeatrarna, startas först den ”egna” repeatern. Repeatern startar först efter att du släppt din PTT. Öppningstonen sänds då inte vidare till de andra repeatrarna. Vid nästa sändningspass, aktiveras länkarna och de två andra repeatrarna startar. Efter sändningspasset kommer dessa två repeatrar även att sända sin identifiering. Vid nästa sändningspass, aktiveras även SK7RFL – eller önskad talgrupp om sådan begärts.

Nu kan stationer som ligger på olika repeatrar i vårt repeatersystem tala med varandra. Varje repeater identifierar sina sändningar med en morsebokstav (N, C eller S). Skulle länkarna sluta fungera av någon anledning, kommer varje repeater ändå att fungera var för sig, eftersom varje repeater har sin egen logik.

Vid sammankoppling med andra repeatrar, används olika morsebokstäver på samma sätt, där A betyder Algutsrum (SK7RFL) och B betyder Norrköping (SK5BN).

DMR och EchoLink
Eftersom SK7RN är parkopplad med SK7RFL, kommer inkommande anrop från EchoLink till SK7RFL-R och via DMR på talgrupp 240721 att sändas vidare även till SK7RNs repeatrar.
Vid lokal trafik på SK7RN och SK7RFL, sänds denna alltid ut på DMR. Trafik på andra talgrupper än den lokala kan normalt inte kombineras med EchoLink eller DMR.
SSA-bulletin.

SSA-bulletin
SK7SSA läser bulletin varje söndag kl 09:00.
Sammankoppling mellan SK7RN och SK7RFL sker med automatik, och aktiveras mellan 07:45 – 10:00. Under denna tid tillåts även stationer via EchoLink via SK7RFL-R. Bulletinen kan även avlyssnas via DMR, på talgrupp 240721.

SK7RN Repeatergrupp
Peter SM5GXQ ansvarar tillsammans med Enar SM7MQE och Arne SM7CIL för driften av SK7RN:s repeatrar, med bistånd av Conny SM7GMD.
Andra repeatrar du kan köra från Öland
Från Öland kan du också nå följande andra 2-metersrepeatrar:
145.600 MHz (QTH Algutsrum) SK7RFL nås från stora delar av Öland. Samsänder med 70cm.
434.600 MHz (QTH Algutsrum) SK7RFL nås från stora delar av Öland. Samsänder med 2m.
434.550 MHz (QTH Algutsrum) Separat DMR-repeater.
145.725 MHz (QTH Oskarshamn) från mellersta och norra Öland.
145.775 MHz (QTH Emmaboda) nås från södra Öland.
145.775 MHz (QTH Gotland) kan emellanåt nås från norra och mellersta Öland.

Så här fungerar repeater/relätrafik
Om principen för relätrafik>>

 


Print pagePDF pageEmail page