Betalningar till SK7RN

Läs mera om Krisradionätet.

Välkommen som medlem i Ölands Radioamatörer.

Årsavgift

Årsavgiften (2023)  till Ölands Radioamatörer SK7RN  är 250 kronor.

För personer upp till och med 25 års ålder är avgiften endast 20 kronor.

Krisradionätet

Vi tar även tacksamt emot ytterligare bidrag till vårt Krisradionät.

Sponsorer (utöver medlemsavgift) kommer att kunna bli uppmärksammade på vår webb, genom:

Betalningar

Betalningar till Ölands Radioamatörer:
Bankgiro
:   413 – 4797
Swish:          123 232 48 61

Glöm inte att i betalningsmeddelandet ange vem du är (namn och/eller anropssignal), samt syftet med inbetalningen (t ex medlemsavgift, bidrag).

E-post till kassören:  kassa@sk7rn.se