Håll repeatrarna igång

Läs mera om våra repeatrar på Öland.Mastarbete Bödarepeatern 2015-10-06 DSCN0328 (46)

Bild från oktober 2015: Enar SM7MQE arbetar
med 2-metersantennen i toppen av masten i Böda.
Foto © Erik SM7DZV

Repeatergruppen har legat i under våren och sommaren. Repeatern i Böda är klar och fungerar både på två meter och 70 cm.  Repeatern i Borgholm är trimmad och klar på 2 meter. Tommy håller på att göra i ordning logiken för 70 cm. Om han får tag i rätt material räknar Tommy med att ha den driftsatt inom en vecka.

Det som därefter ligger närmast återstår är programmering av länkstationer i Böda och Borgholm, så att tvåmetersrepeatrarna där kan köras länkade. När man startar den ena av repeatrarna  ska den andra också gå igång.

Repeatergruppen och styrelsen sätter stort värde på att  så många som möjligt passar repeaterfrekvenserna och svarar på allmänna och riktade anrop. Om ingen svarar kommer till slut ingen att anse det mödan värt att göra ett allmänt anrop.

//Erik SM7DZV