SSA-bulletinen från Öland

Läs mera om SSA-bulletinen från Öland.
Bilden visar de olika nät som används vid utsändningar från SK7SSA eller SK7RN.

Söndagar kl 09:00 över hela Öland.

Bulletinsändningarna över repeatern på Öland startade inte långt efter att Sveriges tredje relästation, SK7RFL, tagits i drift 1972. Numera finns inte mindre än fyra repeatrar på Öland.

SK7RNs tre repeatrar är alltid automatiskt hopkopplade med varandra, för att möjliggöra Radiosamband över hela Öland. Men de är också sammankopplade med repeatrarna SK7RFL, SK7JL och SK5BN – samt EchoLink, DMR mm.

Detta gäller självfallet även vid våra bulletinsändningar, då vi når ett ännu större område. Tack vare denna lösning, kan bulletinen från Öland numera höras över stora delar av vårt land. Du är alltid välkommen att checka in, oavsett var du befinner dig.

Även under bulletinuppehållen.

Det har blivit något av en tradition. Under bulletinuppehållen kör vi med vår egen anropssignal SK7RN. Vi sänder eventuella lokala QTCn och går laget runt som vanligt. Sommartid brukar vi köra Repeaterskolan, där vi introducerar användningen av SvxLink.

Ölands Repeaternät.

SK7RFL  Algutsrum  145,600  434,600  Analog FM
SK7RFL  Algutsrum  434,550       DMR tg 6 TS 1
SK7RN-S  Mörbylånga  145,625       Analog FM
SK7RN-C  Borgholm   145,6625 434,775  Analog FM
SK7RN-N  Böda     145,750       Analog FM

Vi börjar med förincheckningar redan kl 08:45, men du kan förstås lika gärna checka in efter uppläsningen. Incheckningen sker distriktsvis, för att underlätta för alla att komma igenom. Om du inte har tid att vänta på att bli uppropad, säg ”lyssnar”. Men vi tycker det är jättetrevligt att höra rapporter från landets alla delar.

Vill du ha något lokalt QTC uppläst, skicka då texten till bullen@sk7rn.se.

Ölands Krisradionät.

Samma repeaternät kommer också att användas i händelse av kris eller nödläge på Öland. Det kan t ex handla om bortfall av mobilnät, Internet och/eller elkraft. Som medlem i Ölands Radioamatörer, bidrar du med din medlemsavgift till denna samhällsnyttiga verksamhet.

Analog bulletin över nästan hela Sverige.

Alla är välkomna att lyssna och checka in.

SvxLink Talgrupp 24070

Tack vare SvxLink kan vi nå stora delar av landet. För bulletinen används SvxLink talgrupp 24070, som passas statiskt av flera av de anslutna repeatrarna. Om din lokala SvxLink-repeater inte passar den talgruppen, kan du själv lägga till passning genom att ge DTMF-kommandot 94 24070 #. Eller kontakta repeaterägaren och föreslå ständig passning av talgruppen.

Digitala moder.

Via SK7RFL når vi flera digitala moder.

DMR   Talgrupp 240721
YSF   Reflektor SE-SK7RFL YSF24078
D-star Reflektor DCS010X  bryggad från DMR
EchoLink.

Har du inte någon av ovanstående möjligheter, kan du istället ansluta till nätet via EchoLink.

SK7RFL-R 353167  primär
SM5GXQ-L 352661  reserv

Vi kan hantera upp till 10 samtidiga anslutningar på varje nod.

Körschema.

08:30  Bulletinläget på SvxLink 24078 aktiveras automatiskt på Öland.
08:45  Bulletintalgruppen på SvxLink 24070 ansluts till nätet.
08:45  Operatören annonserar bulletinen på aktuella frekvenser.
08:46  Operatören börjar ta föranmälningar (lista) i distriksordning.
09:00  Utläsningen påbörjas.
    Operatören lyssnar efter ev omfrågningar.
    Operatören lyssnar efter ev lokala QTC.
    Föranmälda incheckare ropas upp (utom de som sagt "lyssnar").
    Nya incheckningsrundor, varav den första (ev) i distriktsordning.
    Avslutning.
09:30+ Bulletinläget deaktiveras automatiskt, efter avslutad trafik.

 Alla tider utom fetstilta är cirkatider.

Ölands Radioamatörer bemannar SK7SSA.

Bulletinen över Öland har sänts på samma tid under många år. Det hela började inte långt efter att KRAS startade SK7RFL 1972. Numera är det Ölands Radioamatörer som svarar för utläsningen.

Bulletinen kommer från SSA, och utsändningarna samordnas av distriktsledaren. Men det är Ölands Radioamatörer som ”bemannar” SK7SSA vid utsändningarna från Öland.

Som medlem i SK7RN, bidrar du med din medlemsavgift till att göra allt detta möjligt.

I dagsläget har vi följande operatörer:

 • SM7NJD, Åke (huvudoperatör).
 • SM5GXQ, Peter.
 • SM3RDU, Micke.
 • SM7GMD, Conny.

Om du kan tänka dig att hjälpa till som operatör, hör av dig till bullen@sk7rn.se.

Under bulletinuppehållen kör vi däremot med signalen SK7RN.