Ölands tvåmetersrepeatrar länkade

Läs mera om våra repeatrar på Öland.

Uppdaterat 2017-09-09:
Länken mellan Borgholm och Mörbylånga tillfälligt tagen ut drift

DSCN3363
Montering av antenner i Mörbylångarepeatern den 13 maj 2017.
I korgen Enar SM7MQE och Arne SM7CIL.

Foto Erik SM7DZV

Ölands Radioamatörer, SK7RN, har tre tvåmetersrepeatrar: i Böda i norr på 145 750 MHz, i Borgholm på 145.6625 MHz och i Mörbylånga i söder på 145.625 MHz. Sedan i går är de länkade: Startar du en av dem går alla tre igång.

I går, den 5 september, driftsatte klubben ett radiolänknät som kopplar samman repeatrarna. Om du öppnar någon av tvåmetersrepeatrarna startar alla tre. Du hör en identifieringssignal. När du hör ett anrop över den repeater du lyssnar på, tryck in PTT och svara. Det du sänder hör över hela Öland, ner till norra Blekinge och några mil in i Småland upp emot Västervik i norr. Vid bra konditioner går även Gotland in.

Slutjusteringar i Mörbylånga
Klubben arbetar just nu med slutjusteringar av repeatern i Mörbylånga, där en antenn ska bytas och justeringar av logiken återstår.

Krisnät och fler svar
Länkningen av repeatrarna har gjorts för att dels kunna motsvara kommunernas önskemål om ett fungerande krisnät i händelse av att långvarigt el- och teleavbrott, dels för att få ett stort täckningsområde och därmed öka sannolikheten för att den som gör ett anrop får tillräckligt många lyssnare och därmed kan få svar på anropet.

Uppdaterat 2017-09-09
Länken mellan Borgholm och Mörbylånga tillfälligt tagen ut drift
Radiolänken mellan Borgholm och Mörbylångarepeaterna har tillfälligt tagits ur drift för justeringar. Den kommer snarast därefter att åter driftssättas.
Mörbylångarepeatern fungerar tills vidare som tidigare, men utan länkförbindelse mot Borgholm.