Sammanställning av trafikexempel

Sammanställning av trafikexempel
och övningstexter
Under detta menyval hittar du övningstexter och trafikexempel som vi använder i telegrafiträningen. Ladda ned och skriv ut texterna så att du kan dra nytta av dem under övningarna. Flertalet av exemplen gjordes till telegrafiavrostningen 2012, men fungerar fortfarande.

Observera:
Våra trafikexempel är vad benämningen säger: EXEMPEL, en mall, på hur du KAN sända och hur motstationen kan tänkas svara. Under våra inledande trafikövningar ska vi försöka hålla vi oss till mallen. Exemplen är tänkta att underlätta för oss i början. Håller du dej till en av mallarna kommer du att klara dej medan du bygger upp den erfarenhet som du kommer att leva på längre fram. När du känner dej tillräckligt varm i kläderna kan du sända efter ditt eget huvud.

Författare:
Författare av samtliga trafikexempel:
Erik SM7DZV


Print pagePDF pageEmail page