Styrelse och funktionärer

Styrelse 2023/2024:
Ordförande: Peter Lindquist, SM5GXQ, vald 2023-10-19 fram till årsmötet 2024.
Vice ordförande: Åke Johansson, SM7NJD, vald 2023-10-19 fram till årsmötet 2025.
Sekreterare: Jonas Agerhed, SM7UHX, omvald 2022 för två år.
Kassör: Rolf Törehed, SM7OHE, omvald 2023 för två år.
Ledamot: Göran Uvner, SM7DMY, omvald 2023 för två år.
Ledamot: Michael Axelsson, SA7LAB, omvald 2023 för två år.
Ledamot: Olle Alåsen, SM7VPF, omvald 2022 för två år.

Ersättare i styrelsen.  Valda 2023 för ett år.
Enar Nilsson, SM7MQE.
Christian Kemna, SM7YTC,
Jan-Olof Sundqvist, SM7XXQ.
Börje Haraldsson  SM7PHS.

Revisorer:
Kaj Holst, SM7WMY.
Mikael Engström, SA7MIE.

Revisorsrersättare:
Vakant.

Valberedning:
Enar Nilsson, SM7MQE.

Funktionärer:
Repeateransvariga: Peter Lindquist, SM5GXQ, Erik Johansson, SM7VMM.
Nödradioansvarig: Enar Nilsson, SM7MQE.
Medlems- och marknadsansvarig: Göran Uvner, SM7DMY.
Informationsansvarig: Åke Johansson, SM7NJD.


Print pagePDF pageEmail page