Styrelse och funktionärer

Styrelse 2022/2023:
Ordförande: Erik Nyberg, SM7DZV. Omvald 2022 för två år.
Vice ordförande: Peter Lindquist, SM5GXQ. Nyvald 2021 för två år.
Sekreterare: Jonas Agerhed, SM7UHX. Omvald 2022 för två år.
Kassör: Rolf Törehed, SM7OHE. Nyvald 2021 för två år.
Ledamot: Göran Uvner, SM7DMY. Nyvald 2021 för två år.
(medlems- och marknadsföringsansvarig)
Ledamot: Michael Axelsson, SA7LAB. Nyvald 2021 för två år.
Ledamot: Olle Alåsen, SM7VPF. Omvald 2022 för två år.

Ersättare i styrelsen.  Valda 2022 för ett år.
Enar Nilsson, SM7MQE
Christian Kemna, SM7YTC,
Jan-Olof Sundqvist, SM7XXQ
Arne Gegerfelt, SM7CIL,  (teknikansvarig kortvåg)

Revisorer:
Åke Johansson, SM7NJD,  (även informationsansvarig)
Kaj Holst, SM7WMY.

Revisorsrersättare:
Mikael Engström, SA7MIE

Valberedning:
Enar Nilsson, SM7MQE

QSL-mottagare:
ArneGegerfelt, SM7CIL.


Print pagePDF pageEmail page