Styrelse och funktionärer

Styrelse 2021/2022:
Ordförande: Erik Nyberg, SM7DZV
Vice ordförande: Peter Lindquist
Sekreterare: Jonas Agerhed, SM7UHX
Kassör: Rolf Törehed, SM7OHE
Ledamot:  Åke Johansson, SM7NJD,  (informationsansvarig)
Ledamot: Göran Uvner, SM7DMY (medlems- och marknadsföringsansvarig)
Ledamot: Michael Axelsson, SA7LAB
Ledamot: Olle, SM7VPF

Ersättare i styrelsen
Arne Gegerfelt, SM7CIL,  (teknikansvarig kortvåg)
Enar Nilsson, SM7MQE
Christian Kemna, SM7YTC,
Jan-Olof Sundqvist, SM7XXQ samt
Christer Gisselson

Revisorer:
Rolf, SA7BMX,
Tommy, SM7WVG

Revisorsrersättare:
Torsten Hjalmarsson SM3NFB

Valberedning:
Kristina Österberg, sammankallande,
Enar SM7MQE

QSL-mottagare:
Arne, SM7CIL


Print pagePDF pageEmail page