Fortsatt framåt för öländska varianten
av amatörradio som viktig samhällsresurs

Läs mera om Samhällsstöd.

— Av Erik SM7DZV —

Radioamatörer har, så länge hobbyn har funnits, alltid varit beredda att ställa sig själva och sin utrustning till samhällets förfogande vid kriser och katastrofer. Ölands radioamatörer har sedan mer än två år arbetat för att ha beredskap  ifall det oväntat otänkbara skulle inträffa.

Det för vårt samhälle mest akuta i den vägen kan antas vara ett stort strömavbrott, som också släcker telefonnät och internet. För Ölands del skulle situationen också bli ytterst prekär om Ölandsbron skulle skadas så att den inte blev framkomlig.

Det radioklubben gjort är att systematiskt bygga ut sitt repeaternät på tvåmetersbandet och samarbeta med krisledningarna för de två kommunerna på Öland. Klubben står nu inför det sista steget för att färdigställa repeaternätet – att länka samman repeatrarna.

I mitten av den gångna veckan driftsatte Ölands Radioamatörer sin tredje 2-metersrepeater. Den går i provdrift, finns i Mörbylånga på frekvensen 145.625 MHz med 600 kHz minusskift och öppnas tills vidare med 1750-ton.

Repeatern i Mörbylånga ingår i det nödsambandsnät som Ölands Radioamatörer upprättar för Borgholms och Mörbylånga kommuner. Ölands Radioamatörer kommer att bistå kommunerna i händelse av långvariga el- och teleavbrott eller i andra situationer, när kommunernas krisledare bedömer att klubbens insatser behövs.

Antenner kompletteras
inom närmaste veckan
Just nu är sändarantennen, en tvåstackad dipol för 145 MHz, riktad mot norr. Den ger för låg signalstyrka söderut. Närmast på programmet står därför komplettering av antennerna vid den nya repeatern. Inom den allra närmaste tiden kommer en fyrstackad dipol, riktad mot norr, att monteras. Den befintliga tvåstackade dipolen riktas söderut samtidigt som effekten ökas. Därigenom kommer täckningen att vara fullgod över hela Öland liksom fastlandssidan och E22 ner mot Blekinge.

Länka repeatrarna
Nästa steg är att länka repeatrarna i Böda och Borgholm med varandra. Länkningen genomförs på 70-centimetersbandet. När det är gjort går båda repeatrarna igång, oavsett vilken av dem som öppnas. Därefter kommer repeatrarna i Borgholm och Mörbylånga att länkas på samma sätt. Detta arbete kommer att utföras, när klubben får tillbaka länkstationerna som är skickade på programmering. Det sista steget i utbyggnaden av VHF-nätet är montering av en rundstrålande vertikalantenn samt ökning av effekten vid repeatern i Böda. Därigenom räknar klubben med bättre täckning såväl mot E22 norr om Oskarshamn som mot Gotland.

Anrop på någon av repeatrarna går ut över hela ön
När båda länkstråken är driftsatta kommer ett anrop på vilken som helst av de tre tvåmetersrepeatrarna att sändas över samtliga tre.

Batteriström
Idag försörjs de två nordliga repeatrarna med ström från batterier som laddas kontinuerligt. Repeatern i Mörbylånga kommer inom kort att strömförsörjas på samma sätt. Klubben arbetar just nu med att skapa ekonomiska resurser för att skaffa tre motordrivna elverk som ska kunna användas för laddning av batterierna om ett strömavbrott skulle komma att sträcka sig över många dygn.

Avtal med kommunerna
Ölands Radioamatörer har avtal med Borgholms och Mörbylånga kommuner. Klubben kommer att upprätta stationsplatser vid kommunernas krisledningscentra samt på platser som kommunerna anger. Än så länge har kommunerna specificerat tre sådana platser i vardera kommunen.

Klubben har idag fått klartecken från ett drygt 15-tal medlemmar som är beredda att gå in som radiooperatörer om en krissituation skulle uppstå.

Radionät kostar pengar
Utbyggnaden av repeaternätet har så gott som helt tömt klubbens kassa. Radionät och säkerhet kostar pengar. Skulle du som läst ända hit vilja stödja utbyggnaden av Ölands Repeaternät tar klubben tacksamt emot ekonomiska bidrag. Sätt i så fall in en penninggåva på klubbens bankgirokonto 413 -4797 eller  swisha till nummer 123 232 4861.  Ölands Radioamatörer tackar för välviljan. Märk gärna insättningen med ditt callsign eller namn samt ”Radionät”.