Ölands Krisradiosystem

Läs mera om vårt Samhällsstöd.
Här är radioapparaterna som ska användas vid ett eventuellt bortfall av elkraft och telefonnät på Öland. Bilden är från Räddningstjänstens station i Färjestaden.

Radiosamband över hela Öland.

Genom avtal med Ölands två kommuner, ska vi i händelse av kris hjälpa kommunerna att upprätthålla ett robust samband mellan kommunledning, medborgarna och övrig kommunal verksamhet. Krisen kan t ex vara avbrott i mobila och fasta kommunikationer och/eller elförsörjning. Som medlem bidrar du till denna viktiga verksamhet.

15 kompletta radiostationer.

Klubben har köpt in 15 kompletta radiostationer med tillbehör och användarhandledningar. Dessa kommer användas den dag kommunerna larmar oss. Fördelen är att det nu finns radiostationer som är klara för användning inom några få minuter, samt att ingen behöver riva sina egna radiostationer för att kunna gå in som operatör i det kommunala nödsambandsnätet.

Ett robust repeaternät.

Ölands Radioamatörer driver tre relästationer (repeatrar), som tillsammans täcker hela Öland. Sammankopplingen mellan repeatrarna fungerar helt utan hjälp av mobila datanät. På varje plats finns batterier, som skall garantera fortsatt drift under flera dygn. Vi har även ett portabelt elverk.

Vid kris eller ett nödläge, är det tänkt att det ordinarie Repeaternätet på Öland skall användas. Därför har vi under åren 2019-2023 behövt utföra omfattande arbeten med nätets utrustning. Detta har medfört kraftigt ökade kostnader för vår förening.

Alla repeaterstationer är utbytta.

Under 2019 påbörjade vi utbytet av styrningsutrustningen, ”logiken”, för våra relästationer. De tidigare logikkorten hade stora brister och var inte driftsäkra. Allt är nu utbytt mot den mjukvarubaserade logiken SvxLink.

Idag är de tre relästationerna ihopkopplade med analog radiolänk. På det sättet har vi samtidig radiotäckning över hela Öland.

Under 2023 har vi bytt ut samtliga radiostationer mot Ericsson F800, som är en professionell repeater, byggd för kontinuerlig drift.

Vi har även gjort om det analoga länksystemet mellan våra 2-metersrepeatrar.

Detta torde ge en avsevärt högre driftsäkerhet och tillgänglighet. Den dag, när kommunerna behöver nödradionätet, måste allting klaffa.

Operatörer.

Systemet består egentlige av tre komponenter.

 1. Relästationer.
 2. Radiostationer.
 3. Operatörer.

Utan operatörer, inget nödsamband. Du som kan tänka dig att bidra som operatör, hör av dig till Enar SM7MQE. Det gäller i första hand du som redan bor på Öland, eller kan ta dig till ön med kort varsel. Men vi har även behov av avlösande operatörer, som kan infinna sig på Öland med betydligt längre restid. Ingen kan idag säga, hur länge en sådan insats kan behöva pågå.

Under 2023 har vi även börjat utbilda våra operatörer. Det kommer under 2024 att hållas ytterligare operatörsutbildningar. Det finns en speciell meddelandeblankett framtagen för ändamålet, och en del av utbildningen går därför ut på att kunna administrera meddelandetexterna på ett säkert sätt.

När vi fått vetskap om exakt vilka platser vi förväntas bemanna, behöver vi även på förhand säkerställa att det kan upprättas god förbindelse med någon av våra tre repeatrar. Vi har även tagit höjd för, att vid behov komplettera radiotäckningen med 2-3 crossbands-reläer.

Ekonomiska bidrag.

Denna utbyggnad hade inte varit möjlig, utan de anslag och bidrag vi fått från:

 • Sparbanksstiftelsen Öland,
 • Ölands Bank,
 • Vårdstiftelsen,
 • ICA Supermarket, Borgholm.

Sist men inte minst får vi årliga bidrag från:

 • Borgholms Kommun,
 • Mörbylånga Kommun.
Ditt bidrag.

Även om vi gjort stora investeringar, kommer vi varje år att behöva täcka kostnader för tillsyn och underhåll. Under 2023 kommer vi t ex att behöva byta ut allt antennkablage i Borgholm.

En viss del av dessa kostnader kommer sannolikt att kunna täckas av föreningens medlemsavgifter. Därför uppmuntrar vi dem, som vill stödja vår samhällsnyttiga verksamhet, att bli medlemmar i Ölands Radioamatörer. Med din medlemsavgift bidrar du då bl a till vårt Krisradionät.

Årsavgiften (2023)  till Ölands Radioamatörer SK7RN är 250 kronor.

Om du redan är medlem, kan du även bidra ytterligare – genom en bidragsinbetalning. Ange då ”Krisradionät” i ditt betalningsmeddelande. Vi vill passa på att tacka de som redan bidragit på detta sätt. Våra privatsponsorer listas på denna sida.

Om du inte kan bidra ekonomiskt, kanske du kan göra det som operatör? Se ovan.

Betalningar till SK7RN.
Bankgiro: 413 – 4797
Swish: 123 232 48 61

E-post till kassören:  kassa@sk7rn.se

 

Nödradiolåda.

Vi har köpt in 15 radiostationer som ingår i krisradionätet. Även det har syftet att öka driftsäkerheten. Ingen av våra operatörer ska behöva plocka loss sin radiostation när larmet kommer. Dels skulle det ta tid, dels vet man inte om alla bitar skulle vara med när radiostationen ska upprättas någonstans på Öland. Våra krisradiolådor innehåller all utrustning, testad och klar, samt bruksanvisning, kartor, bestämmelser och annat som kommer att behövas.

Material.
 • Radio Ericsson C-700 med högtalare och kassett samt kontrollerad/lagad och justerad mikrofon.
 • Träplattor som håller radio och kabel på plats för att ställas på skrivbord.
 • Magnetfotsantenn med avstämt spröt för 145.600 MHz samt 3 meter kabel.
 • Förlängningskabel 15 meter av lågförlusttyp.
 • Antennipplar som passar till Ericssonradion samt skarvkabeln.
 • Nätaggregat 10 A av smidig typ som inte skall skada lådan.
 • Cigarettändarkontakt på strömkabeln från nätaggregatet.
 • Cigarettändarkontakt på kontakten till radion så den kan drivas i bil med cigarettändaruttag.
 • Kabel med batteriklämmor, för direkt drift från bilbatteri eller motsvarande.
 • Stor robust plastlåda med bra locklås på. Ovanpå locket har monterats en plåt som kan fungera som fäste för magnetfotsantennen och jordplan.
 • Radioapparaterna har skänkts av ett länstrafikbolag i Svealand.

Repeatrar.

Radionätet består av föreningens tre relästationer i:

 • Böda,
 • Borgholm,
 • Mörbylånga.

Varje station består av:

 • En 2m repeaterstation, Ericsson F804 Duplex.
 • En 70cm länkstation, Ericsson F805 Simplex (Böda och Mörbylånga).
 • En 70cm Repeaterstation för länkning, Ericsson F805 (Borgholm).
 • En dator Raspberry Pi, model 3B+.
 • Linux operativsystem, SvxLink repeaterlogik.
 • 4G-router.
 • Ett interfacekort, SvxLogic 3.1 (SA2BLV).
 • 12V Nätaggregat.
 • 12V batteri, med batteriladdare.
 • Repeaterantenn (Arial OY fyrstack).
 • Länkantenn (Yagi).

Tillsammans gör vi Öland tryggare.