Tema krisberedskap på Station Linné 10 augusti

           Klicka på logotypen för att läsa mera om stationen.

Vad händer om och när mobiler, internet, el och vatten – och andra bekvämligheter – plötsligt slutar fungera?

En temadag om krisberedskap och amatörradio på Station Linné – 10 augusti.

Station Linné har bjudit in radioamatörerna från Kalmar och Öland, för att presentera hur de med sin verksamhet och utrustning kan stötta samhället och medborgarna i händelse av en kris. Station Linné arrangerar denna dag i samverkan med Ölands Radioamatörer och Kalmar Radioamatörsällskap.

Presentationer.

Radioamatörerna kommer under lördagen att presentera sin verksamhet, samt hur den kan ställas i samhällets tjänst vid en framtidas krissituation. Detta sker både genom föredrag och praktiska förevisningar.

Lördag 10:00  —  Information från amatörradioklubbarna

Kalmar Radioamatörsällskap och Ölands Radioamatörer berättar om nyheter inom respektive förening. Samtidigt visas hur man rent praktiskt använder radiosystemen på Öland. Denna presentation riktar sig i första hand till radioamatörer och andra teknikintresserade.

Lördag 13:00  —  Egen säkerhet

Vad gör vi om det otänkbara händer? När alla de bekvämligheter vi blivit så vana vid och beroende av – plötsligt slutar fungera? Vi kan tvingas lära oss överleva – utan rinnande vatten, el, mobiler, internet och annat som vi idag tar för givet. Leif Nilsson håller en MSB-presentation och lär oss hur vi kan klara oss med enkla medel.

Lördag 14:30  —  Ölands Krisradiosystem

Radioamatörerna på Öland har byggt ett kommunikationsnät, som fungerar oberoende av el och internet, och som täcker hela ön. Enar Nilsson presenterar Ölands Krisradiosystem – och hur radioamatörerna kan ställa sin utrustning och infrastruktur i samhällets tjänst. Man kommer, i händelse av en kris, att hjälpa kommunerna med radiosamband, mellan kommunkontor och olika platser på Öland.

Efter presentationen finns möjlighet att se hur krisradiosystemet fungerar rent praktiskt. Vi etablerar förbindelse mellan möteslokalen och ett par platser ute i terrängen.

Lördag 16:00-18:00  —  Praktiska demonstrationer

Besökarna får möjlighet att vandra runt bland olika stationer, där radioamatörer har etablerat olika typer av radiostationer med tillhörande antenner. Här finns också möjlighet att få en inblick i olika aspekter av radioamatörernas mångsidiga hobby – där både kortväga och långväga kontakter på olika frekvensband kan upprättas – genom telefoni, telegrafi och digital trafik.