Uppvärmning
och CW-ramsor

Läs mera om Telegrafi.

Innan du börjar sända med en rak nyckel bör du som alla idrottsmän värma upp de muskelgrupper som ska arbeta. Skaka loss handen så att den känns avslappnad. Därefter kan du sända någon av nedanstående telegrafiramsor. Sänd i din normala takt. När du kommer till sista bokstaven börjar du om utan ordmellanrum.

Var noga med mellanrummen
Var mycket noga med att ha korrekta bokstavs- och ordmellanrum. Den som försöker sända fort genom att minska tecken- ordmellanrummen gör sändningen oläslig för motstationen.

Håll nyckeln rätt
Bjarne SM7FBJ har en mycket bra illustration på Youtube om hur en rak nyckel ska hanteras. Klicka här för länk.

Distinkt takt
En ramsa som har mycket distinkt takt är
BENGET

Andra ramsor att träna på:
MUSAUT
MISSISIPPIHISS

Snarlika tecken
Snarlika tecken kan också vålla problem. Träna gärna på följande teckensträngar. Gör som tidigare och börja om från början av strängen utan ordmellanrum:
TNDB6
EAUV4
EISH5

Försök med korta
Prova också att sända meningen
SHE IS 55 ES SHE IS HIS SISTER

Skilj mellan åtskillnadstecken och minus
Observera: Skilj mellan åtskillnadstecken (dadididida, dvs tre korta i mitten, minnesramsa “Käcka Kalle kom”) och tankstreck eller minus (dadidididida, dvs fyra korta teckendelar i mitten, minnesramsa “Tjo uppå Backamo”).

Lär dig CW Online (webbplats): https://lcwo.net/
Erik SM7DZV, 2021-10-13