Gott Nytt År!

Medlemmar i Ölands Radioamatörer.

Ett verksamhetsår går mot sitt slut. Inget blev som vi hade tänkt oss. Den 19 maj hände det som inte fick hända. Vi förlorade, abrupt, vår käre ordförande SM7DZV. Våra tankar går i första hand till Eriks nära och kära. Men Erik var också den starka motor som drev vår förenings alla aktiviteter. Hans traditionsbärande engagemang inom hobbyn bidrog till att många amatörer över hela landet ville stötta klubbens verksamhet. Han drev också webbsidan Amatörradionyheterna, som nu också har gått i graven.

Livet går vidare

Initialt var vi nog många som tappade sugen. Men det fanns saker som helt enkelt måste göras. Styrelsen behövde ägna dryga månaden åt ren administration. Medlemmar började undra, varför vi höll slutna styrelsemöten. Men vi sa också, att Erik hade inte velat att vi skulle sitta på kammaren och deppa och låta verksamheten, och därmed också föreningen, förfalla. Så vi har alla kavlat upp ärmarna – för Eriks skull. Vi hade mycket på agendan inför 2023, och allt – med undantag av den planerade grillfesten hemma hos Erik i början av juni – har faktiskt genomförts.

 

SSAs Årsmöte 2024

Vi hade redan under föregående höst blivit tillfrågade om, och tackat ja till, att arrangera SSAs Årsmöte 2024. För att avlasta styrelsen, behövde vi bilda en arbetsgrupp. Gruppen har under våren och sommaren sonderat flera möjliga lokaliseringar – innan man i augusti kunde ge styrelsen ett underlag att fatta beslut på. Så nu blir det Slottsskolan i Borgholm, vilket vi ser fram emot. Men mycket arbete återstår. Och under årsmöteshelgen behöver vi flera ”händer” på plats. Hör av dig till Årsmötesgruppen, om du kan och vill hjälpa till.

Ölands Krisradionät

Vårt Repeaternät, tillika Ölands Nödradionät, utgör kärnan i vår verksamhet. Med detta system kan vi göra en samhällsnytta, om krisen eller katastrofen skulle vara framme. Men för att detta skall fungera, behöver tekniken underhållas. Och för det behövs såväl mankraft som ekonomiska resurser.

Uppgradering 2023

Därför skulle vi i år uppgradera våra repeatrar. För detta ändamål hade nya logikkort inköpts. Nu återstod arbetet med att bygga om hårdvaran. Stort tack till Conny SM7GMD för arbetet med att bygga in 2-3 Ericsson F800 i samma låda. Sedan behövde jag ”bara” installera upp ny SvxLink. Själva installationen på plats krävde 1-2 heldagar per repeater. Många resor för Enar SM7MQE och undertecknad.

I Borgholm har vi också byggt om länksystemet, så att båda länkarna nu använder samma frekvens – som är en ”riktig repeater” på 434,775. Länkarna mellan våra tre repeatrar är helt analoga och därför 100% oberoende av mobilnät.

Operatörer

Ett nödradiosystem består inte enbart av teknik. Därför var det extra positivt, att vi under senaste radiolördagen kunde börja utbilda oss i sambandstrafik. Detta behöver fortsätta under 2024. Då kommer vi sannolikt också att öva i full skala, under kommunernas ledning. Så snart vi fått veta vilka platser som skall bemannas i händelse av kris, måste vi också reka och vid behov montera antenner. Vi kan också komma att behöva komplettera repeatertäckningen med lokala crossbandsrelän.

Utan operatörer, inget nödsamband. Du som kan tänka dig att bidra som operatör, hör av dig till Enar SM7MQE. Det gäller i första hand du som redan bor på Öland, eller kan ta dig till ön med kort varsel. Men vi har även behov av avlösande operatörer, som kan infinna sig på Öland med betydligt längre restid. Ingen kan idag säga, hur länge en sådan insats kan behöva pågå.

Ekonomi

Nu, nyligen har Trafikverket åter fått upp ögonen för den gamla Vägstationen i Räpplinge, som tydligen fallit i glömska. Exakt vad detta kommer att innebära för oss, vet vi inte i nuläget. Men förhoppningen är förstås att vi får vara kvar, dock med något ökade kostnader.

Att driva detta system, kostar pengar. Vi har under 2023 gjort stora investeringar. Men det kommer att uppstå ökade kostnader för årligt underhåll och tillsyn. Med din medlemsavgift bidrar du till detta. Och vi tar tacksamt emot ytterligare bidrag.

Krisradionätet har en egen webbsida.

Vi har också skapat en ny webbsida som bara handlar om vårt Krisradionät/Nödradionät. Den finns länkad lite här och var, t ex under ”Betalningar till SK7RN”.

Denna sida beskriver vårt repeaternät.

Vill du lära dig mer om SvxLink, hänvisar vi till Repeaterskolan på SK7RFL.se.

SSA-bulletinen från Öland

Det är SK7RN som ”bemannar” SK7SSA vid bulletinsändningarna. Varje söndag kl 09:00 har vi sänt SSA-bulletin över repeatrarna på Öland.

Tack vare SvxLink-nätet, når vår bulletin stora delar av landet. Vi finns även på DMR, C4FM och D-star. Medlemmar kan även ansluta via EchoLink.

Nästa år introducerar vi även en ny bulletinoperatör; SM3RDU Micke i Gävle. Micke slog dessutom incheckningsrekord på Julafton – hela 90 stycken blev det.

Men vi behöver fortfarande flera operatörer. Hör av dig till bullen@sk7rn.se.

SK7RN fyller gapet under bulletinuppehållen.

Under samtliga bulletinuppehåll, såsom Julhelgen | Påsk | sommar, kör vi en incheckningsrunda på samma sätt som vid bulletinen. Under julhelgen 2023 har vi även blivit inbjudna att ansluta nätet till Sweden Hub.

Ny ordförande

För min personliga del, kanske jag inte fullt ut anade vad som väntade – när jag åtog mig att bli vice ordförande. Jag var visserligen elevrådsordförande på Paradisskolan i Nybro i mitten av 70-talet. Men sedan dess har jag funnit mig till rätta med att spela andra fiol. Och jag klarade mig i hela 36 år i staten utan att bli chef. Jag har aldrig haft några sådana ambitioner, egentligen.

Men föreningen behövde en ordförande, och jag fungerade redan som tillförordnad. Så efter många om och men så blev det slutligen så, att jag gick med på att vara den som skulle försöka driva och utveckla klubbens verksamhet.

Sannerligen ingen lätt uppgift att efterträda en person, som lagt så mycket tid och hela sin själ i klubbens verksamhet, samt amatörradion i allmänhet. Och när det gäller det personliga kontaktnätet, kommer jag alltid att blekna i jämförelse med Erik. Men vi har en vice ordförande med ett betydande kontaktnät över hela ön.

Viktiga medlemsinsatser

I övrigt har vi  försökt driva vidare föreningens verksamhet i samma anda som tidigare. Detta hade inte varit möjligt utan klubbens medlemmar. Telegrafiutbildningen har fortsatt. Vi har haft aktiviteter vid Fyrhelgen och Ölands Skördefest. Totalförsvarsdagen var välbesökt även i år, även om både vi och kommunerna höll på att blåsa bort 😊. Vi har under året även avhållit fem öppna styrelsemöten, däribland två radiolördagar och ett extra årsmöte.

Som jag sagt många gånger i år, vi kommer aldrig att lyckas – om inte klubbens medlemmar ställer upp. Våra evenemang hade aldrig blivit verklighet utan er. Någon måste t ex sätta upp tält, sätta upp antenner, demonstrera amatörradio mm mm. Jag har också sagt, att vi behöver vara flera medlemmar som är delaktiga i klubbens verksamhet. Detta gäller i synnerhet nu, när vi skall arrangera SSAs Årsmöte 2024.

På vårt extra årsmöte fick jag möjligheten att tacka två av våra medlemmar lite extra, nämligen SM7BUA och SM7GMD. Så jag vill nu, i årets sista skälvande timmar, passa på att tacka alla er andra som ställt upp för vår förening under 2023.

Nya medlemmar

En annan nödvändighet är att värva nya medlemmar. Men alla har kanske inte möjlighet att delta rent fysiskt. Men som medlem bidrar du med din medlemsavgift till klubbens samhällsnyttiga verksamhet, t ex Krisradionätet. Om vår förening skall kunna överleva i framtiden, behöver vi också locka flera ungdomar till vår hobby.

Om inte annat, så är en av medlemsförmånerna rätten att använda klubbens HF-remote i Böda. Det borde väl iaf kunna locka en och annan att bli medlem?

 

Gott slut!

Så nu återstår bara för mig att önska er alla
Ett riktigt Gott Nytt År
Peter Lindquist, SM5GXQ