Detta händer i vår förening

Styrelsen i Ölands Radioamatörer vill informera medlemmar och andra intressenter om vad som är på gång i föreningen. Den senaste tiden har självklart präglats av vår ordförande Erik SM7DZV:s hastiga och tragiska bortgång som överskuggat allt annat. Tankarna går till Eriks närmaste. Representanter för styrelsen håller kontakt med familjen för att bistå efter behov. Begravningsceremoni för Erik äger rum onsdagen den 14 juni klockan 14 i Skogsvilan i Nybro. Deltagande från föreningens medlemmar samordnas av Åke SM7NJD.

Verksamheten fortsätter i Eriks anda

Även i dessa svåra tider behöver verksamheten fortsätta. Minnesord och information i olika sammanhang har varit en prioriterad uppgift initialt. Den 1 juni hade styrelsen ett möte för att bland annat hantera praktiska frågor som följer av Eriks bortgång. Vice ordförande Peter SM5GXQ axlar tillfälligt rollen som ordförande. I sinom tid kommer ett extra årsmöte att utlysas för att genomföra ett fyllnadsval av ordförande. Valberedningen genom Enar SM7MQE har uppdraget att sondera.

Vidare arbetas det med att säkerställa kontinuitet kring olika delar av verksamheten där Erik haft en samordnande roll. Det handlar exempelvis om föreningens webbplats sk7rn.se, SOCWAs webbplats och företagskontot på Tradera. Postadressen kommer att ändras. Föreningens materiel och dokumentation som förvaras i Eriks bostad kommer när tidpunkten är lämplig att omhändertas. Det kommer finnas ett behov av att förstärka med (minst) en ytterligare operatör av SSA-bulletinen på söndagar. Mer information om det kommer senare.

Fokus på SSA:s årsmöte 2024…

Föreningens stora projekt det närmaste året är givetvis åtagandet att arrangera SSA:s årsmöte i april 2024. Projektgruppen arbetar vidare med att utvärdera alternativa platser på Öland och håller dialogen med SSA:s styrelse öppen kring det uppkomna läget. Inriktningen är att fortsätta enligt plan.

…men mycket annat på gång

Inriktningen att fortsätta enligt plan och i Eriks anda gäller även övriga aktiviteter under verksamhetsåret. Detaljerna får dock klarna längre fram. Det gäller exempelvis föreningens deltagande vid internationella fyrhelgen och totalförsvarsdagen under Ölands Skördefest, men även löpande aktiviteter som vidmakthållande och utveckling av repeatersystemet och arbetet med nödradionätet i samverkan med ölandskommunerna.

Ytterligare ett styrelsemöte kommer att genomföras under juni månad digitalt. Därefter kommer ett medlemsmöte att hållas fysiskt. Förslaget som ligger är en lördag under juli månad i Borgholm. Mer information och inbjudan kommer så håll ett öga på hemsidan här och vår Facebookgrupp. Väl mött!

Peter Lindquist
tf ordförande i Ölands Radioamatörer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *