Uppgradering av
Ölands Repeaternät

Läs mera om våra repeatrar på Öland.

Repeaternätet på Öland är uppgraderat.

Klicka på bilden för att visa hela racket. Bilderna är från Mörbylånga.
Projektet.

Projektet har syftat till att säkerställa fortsatt stabil drift av Repeaternätet på Öland. Tidigare Motorola mobilstationer har bytts ut mot Ericsson F800 basstationer, som är avsedda för mer eller mindre kontinuerlig drift. Tillsammans med vår batteribackup, syftar detta till att säkerställa drift – även under elavbrott. Den nya logiken ger oss också möjlighet att övervaka spänningar och temperaturer. Med detta kan vi nå vårt mål – ett robust repeaternät. Nätet ger Radiosamband över hela Öland, och skall kunna användas som sambandsnät på uppdrag av Ölands två kommuner.

Uppgraderingen berör följande repeatrar.

SK7RFL    Algutsrum  145,600 (A) 434,600 (A)
SK7RN-S  Mörbylånga  145,625 (S)
SK7RN-N  Böda     145,750 (N)
SK7RN-C  Borgholm   145,6625 (C) 434,775 (R)

Vi byter ut gamla Motorola GM340 och McMicro mot Ericsson F800 basstationer.

Samtidigt passar vi på att byta minneskort i våra Raspberry Pi, med nyinstallerat OS och nykompilerad SvxLink. På SK7RNs tre repeatrar använder vi SA2BLVs interfacekort, kompletterat med realtidsklocka och ADC-ingångar.


SK7RFL var först ut.

Vi började med SK7RFL. Den analoga repeatern går fint och låter bra.

Även den digitala repeatern har nu uppgraderats. Den fungerar nu mycket bra. Över vår MMDVM-repeater kan man köra

Detta nämnt som info. SK7RFL är en fristående repeater som drivs av SM7CLM och SM7GMD, med donerade medel.

SK7RN-S Mörbylånga.

F800 lämnar 20W ut till vårt PA som då ger ca 60W innan filtren. Mörbylånga går på separata antenner; det sitter två kaviteter på sändaren, men inga på mottagaren. Repeatern länkas vidare till Borgholm, genom semi-duplex på 434,775/432,775.

SK7RN-N Böda.

Den tidigare sändaren (en lånad IC706) hade gått sönder, dessutom behövde kavitetsfiltren åtgärdas (de dämpade uteffekten väldigt mycket). Repeatern länkas vidare till Borgholm, genom semi-duplex på 434,775/432,775.

SK7RN-C Borgholm.

I Borgholm har vi även driftsatt en ny repeater på 434,775. Antennen (8 dipoler) sitter överst i masten. Repeatern går alltid parallellt med 2m-repeatern på 145,6625. UHF-repeatern används även som länknav för Böda och Mörbylånga. Det ger oss möjlighet att i framtiden kunna ansluta flera repeatrar och simplexnoder till Ölands Nödradionät. Om du själv vill använda den nya repeatern, behöver du sända med subton 79,7 Hz. Repeatern identifierar sig med bokstaven ”R”.

Nya funktioner.

Vi mäter spänningar (var tionde sekund) för att övervaka statusen på repeatern.

ADC 0  Nätaggregatet
ADC 1  Batteriet

Om spänningen går under tröskelvärdet, kommer repeatern att larma.

 • I samband med ID säger repeatern ”ADC not OK”.
 • RGR-pipet blir dubbelt.

Man kan även ge kommandon, för att läsa av statusen.

4*    Ger bara statusen "OK" eller "Not OK".
4**   Vid "Not OK" ger den även statusen på de olika ingångarna.
4***  Ger status samt även spänning för alla konfigurerade ingångar.

Dessa kommandon finns alltså bara på SK7RNs tre repeatrar.

Informationen finns nu även på Svx-portalen. Öppna Stationsinfo för SK7RN, enklast genom att klicka på SK7RN i den stora listan man först kommer till. Nu visas spänningarna i högermarginalen, för våra tre repeatrar. En förutsättning för att detta skall fungera, är självfallet en fungerande uppkoppling mot Internet. På repeatrarna i Mörbylånga och Borgholm har vi redan 12V batterikopplad till routern/modemet. Böda kräver mera omfattande ombyggnad, varför detta kommer under 2024.

Kontakt.

Frågor och lyssnarrapporter kan lämnas till repeater@sk7rn.se.