Ny ordförande i SK7RN

2023-10-19 hölls ett Extra Årsmöte i Ölands Radioamatörer.
Syftet var fyllnadsval efter Eriks SM7DZV bortgång tidigare i år.

Valberedningens förslag till ny ordförande samt vice ordförande bifölls med acklamation.

Till ny ordförande valdes Peter Lindquist SM5GXQ, som fram tills nu har varit vice ordförande i vår förening. Han har ett långt förflutet som kustradiooperatör, räddningsledare och systemförvaltare på Televerket Radio samt Sjöfartsverket/JRCC. Han fick som 15-åring sin signal redan 1974. Peter är för närvarande bosatt i Norrköping, men spenderar vår-sommar-höst i sin stuga på Granudden i Färjestaden. Han arbetar också med föreningens tre repeatrar samt vår HF-remote i Böda. Peter valdes fram till ordinarie årsmöte 2024.

Till ny vice ordförande valdes Åke Johansson SM7NJD, bosatt i Borgholm. Redan 1975 var Åke med och grundade den PR-klubb (Nordö), som senare skulle bli Ölands Radioamatörer. Åke har ett gediget förflutet inom mediabranschen, som bl a grafiker och journalist. Åke är dessutom en nyckelperson, i det att han är aktiv i den förening vars lokaler vi använder som klubb- och möteslokal. Vidare har Åke synnerligen goda kontakter inom såväl föreningsliv, företagande som offentlig förvaltning på Öland. Åke valdes fram till årsmötet 2025.

 

Efter dessa personval, fattade årsmötet även beslut om utnämnande av två nya hedersmedlemmar, med nedanstående motiveringar.

Vid föreningens extra årsmöte 2023-10-19 har Ölands Radioamatörer SK7RN beslutat att till  hedersmedlem utnämna
SM7BUA Mats Gunnarsson
för hans mångåriga arbete inom SOCWA, telegrafiavrostning och telegrafiutbildning – i syfte att upprätthålla våra telegrafifärdigheter, och på så sätt föra telegrafitraditionen vidare till kommande generationer.

 

Vid föreningens extra årsmöte 2023-10-19 har Ölands Radioamatörer SK7RN beslutat att till hedersmedlem utnämna
SM7GMD Conny Johansson
för hans mångåriga arbete med klubbens elektronik, i synnerhet våra tre repeatrar. Connys kunnande och flinka fingrar har varit direkt avgörande för upprätthållandet av vårt repeaternät.

 

Direkt i anslutning till det Extra Årsmötet hölls ett ordinarie Öppet Styrelsemöte.

Från mötet kan följande rapporteras (protokoll kommer senare).

 • SM0DMY Göran har tagit fram ett förslag till nytt QSL-kort, som kan användas som både digitalt QSL och som ett traditionellt (tryckt) QSL-kort.
 • Kassören rapporterar att klubben fått in välbehövlig likviditet, efter försäljning av diverse surplus. Dock uppmanas vi till fortsatt sparsamhet.
 • SM7BUA Mats berättade om arbetet med telegrafi – såsom träning, avrostning och SOCWA.
 • SM5GXQ Peter berättade om vårt repeaternät, som genomgått en total uppgradering under sommaren.
 • Den vertikalantenn för HF som klubben inköpt kommer att monteras 29 oktober (preliminärt datum).
 • Arbetet med planering av SSAs Årsmöte 2024 fortskrider.
  • Mötesförhandlingar och föredrag kommer att hållas i Slottsskolan, där vi disponerar såväl aula som klassrum. Ett stort antal föreläsare är redan bokade, och flera kan tillkomma efterhand.
  • Utställning och försäljning kommer i första hand att äga rum i Idrottshallen, som finns i direkt anslutning till skolans lokaler.
  • Banketten går av stapeln i Restaurang Veranda.
  • När det gäller boenden av olika slag, har gruppen gjort en inventering.
  • Man håller  också på att undersöka möjligheten till en rundtur med buss på ön, främst för medföljande som kanske inte är så radiointresserade.
 • Vi kommer att ha en Radiolördag i Borgholm, 25 november. Förutom sedvanliga mötesförhandlingar kan vi t ex genomföra en utbildnings- och träningsaktivitet för vårt nödsamband. Våra meddelandeblanketter har nu kommit från tryckeriet.
 • Vi hade en diskussion kring föreningens verksamhet i stort. Medlemmarna kan fundera vidare kring dessa frågor och återkomma i samband med ett senare möte.
 • Mötes- och verksamhetsplan för 2023 är uppdaterad.
 • Vi söker fortfarande flera operatörer för SSA-bulletinen.