Möte på torsdag – den 12 januari

Den 12 januari har vi möte i Scoutstugan i Borgholm. Mötet börjar klockan 18.30. Som vanligt är styrelsemötet öppet – alla är välkomna.

Skriv helst ett mejl till info@sk7rn.se så att vi kan skaffa lagom mycket fikabröd till kaffet.

På dagordningen
– Rapport om utbyggnaden av vårt repeaternät
– Beslut om former för larmning, bemanning och träning av vårt nödsambandsnät för Borgholms och Mörbylånga kommuner.
– Beslut om hur vi ska skaffa företagsstöd för hur vi ska förstärka klubbens ekonomi.

Kassan dränerad
Sist men inte minst: Tack för era insatser under 2016. Det nya året kommer att kräva mycket arbete. Utbyggnaden av repeatrarna har dränerat vår kassa. Vi har också många nya arbetsuppgifter framför oss, som kommer att kräva nya friska pengar.

Medlemsavgifter
På tal om pengar, ni som inte gjort det ännu, var hyggliga och betala medlemsavgifterna så snart det går. Vårt bankgironummer är 413-4797. Årsavgiften är 200 kronor och av det går 50 kronor till våra försäkringar, inklusive klubbens kollektiva olycksfallsförsäkring. Glöm inte att ange namn och anropssignal på betalningen, så att vi vet varifrån pengarna kommer.

Gott Nytt 2017!
Erik SM7DZV

Ordförande SK7RN


Print pagePDF pageEmail page

Kan du delta i Ölands nödradionät?

Ölands Radioamatörer har nu avtal med både Borgholms och Mörbylånga kommuner om att bistå med nödsamband i händelse av ett långt el- och teleavbrott. Sambandet kommer att ske över våra tre repeatrar på 145 MHz  i Böda, Borgholm och Mörbylånga. Repeatrarna kommer att länkas samman med ett 70-centimeternät. När man startare en av repeatrarna kommer alla tre att gå igång.

Vi kommer att behöva radiostationer och -operatörer/signalister  vid kommunkanslierna i Borgholm och Mörbylånga. Vi kommer också att behöva personal och utrustning för att upprätta förbindelser från minst cirka tre  stationsplatser utanför kommunkanslierna.

Vi vet att Mörbylånga kommun kommer att genomför en krishanteringsövnng till våren. Vi kommer då att delta och få visa att vi och vår utrustning håller måttet. De personer som kommer att engageras i nödradionätet kommer att dessförinnan få den träning och utbildning som behövs.

Styrelsen behöver svar få nedanstående frågor: (Klicka på rubriken för att läsa mer…)

Fortsätt läsa Kan du delta i Ölands nödradionät?


Print pagePDF pageEmail page

SK7RN startar repeater öster om Mörbylånga
Kommer att täcka Öland från norr till söder

dscn2903
Arne SM7CIL skruvar fast bommen för länkantennen i masten vid Mörbylångarepeatern.

FOTO © Erik SM7DZV

— Av Erik SM7DZV —

Bit för bit genomför Ölands Radioamatörer, SK7RN, sin vision om ett heltäckande tvåmetersnät för hela Öland. Förra lördagen, den 19 november,  påbörjades slutfasen för bygget av klubbens tredje repeater, i Mörbylånga på södra Öland.

Arbetet i Mörbylånga bestod i att repeatergruppen monterade en fyrstackad dipol för tvåmetersrepeatern i toppen på masten, en länkantenn för 70 centimeter samt en tvåstackad dipolantenn för lokal tvåmeterstrafik.

Ölands Radioamatörer har nu avtal med de båda Ölandskommunerna, Borgholm och Mörbylånga, om att klubben ska gå in och täcka upp med reservsamband om ön drabbas av ett långt el- och teleavbrott. Medlemmarna i radioklubben kommer då att bemanna stationsplatser på de båda kommunkanslierna samt på ett antal platser som kommunerna bestämmer. Var dessa platser finns kommer att anges i kommunernas information till allmänheten om sin krisberedskap.

(Klicka på rubriken för att läsa mer…)

Fortsätt läsa SK7RN startar repeater öster om Mörbylånga
Kommer att täcka Öland från norr till söder


Print pagePDF pageEmail page

Dags för medlemsavgift 2017

År 2016 närmar sig sitt slut, det är dags för medlemsavgift för 2017.
Medlemsavgiften är 200 kronor. Betala senast 31 december till

Ölands Radioamatörer
Bankgiro 413-4797

Kom ihåg att ange anropssignal eller namn på betalningen.  Ni som redan betalat ska naturligtvis lämna den här påminnelsen utan avseende.


Print pagePDF pageEmail page

Ölands Radioamatörer byter webbplattform

Vi byter plattform för SK7RN.se. Skälet är att det gamla formatet i längden blev alltför tungarbetat samty att underhållet också kräver programmeringskunskap.

Vi kommer i fortsättningen därför inte att uppdatera vår gamla sida. Alla uppdateringar och nyheter finns i fortsättningen här,  på vår nya sida. En länk till vår gamla sida finns i vår huvudmeny.

Den nya sidan har ännu inte fått sitt slutliga utseende. Vi kommer att göra ändringarna efterhand som vi hinner med och klarar av uppgifterna. Vi hoppas att det under tiden ändå ska kännas OK för dej som medlem.

Vi kommer successivt att flytta över all aktuell information från vår gamla sida till denna nya. Webbadressen till vår nya sida är ungefär som tidigare: http://sk7rn.se.

Åke har lovat att vara huvudredaktör för vår nya webbsida. Tipsa honom gärna.

//Erik SM7DZV

Print pagePDF pageEmail page

Johnny SA7ALR — Till Minne

sa7alr-johnny-foto-ake-njd

I går, fredag, skedde jordfästning i Mortorps kyrka av stoftet efter Johnny Eskilsson, SA7ALR. Utöver familjemedlemmar, släktingar, grannar och vänner deltog även ett femtontal radioamatörer och FRO-are.

Ordföranden för Ölands Radioamatörer, Erik SM7DZV, framförde en hälsning från  radioklubben på temat att vi alla har livet till låns, att vi alla lever på lånad tid. Talaren erinrade om att Johnny aldrig var rädd att sätta sig bakom ratten oavsett ifall det handlade om att hämta kavitetsfilter i Karlskrona eller köra till Norra Udden för att delta i Internationella fyrhelgen. Johnny var oftast den som fyllde sin bil med klubbkamrater och åkte till Borgholm och SK7RN:s styrelsemöten. Han var med på radioklubbens möte också den sista torsdagen han levde, även om han just den gången inte behövde köra själv. Johnny var alltid närvarande.  Därför drabbade hans bortgång alla i klubben hårt.


Print pagePDF pageEmail page

Tack alla

dscn2888

 

Tack till alla som deltog i förra helgens arbete vid vår nya repeater i Bengtstorp, Mörbylånga. Driftsättning av utrustningen beräknas ske vid månadsskiftet november december. Repeaterns utfrekvens är 145.625 MHz.
Mer info kommer löpande från teknikgruppen.

73 de
Tommy SM7VVY

De som var på plats var Arne SM7CIL, Enar SM7MQE, Björn SM7HDZ, PeO SM7MEV,, Janne SM7XXQ, Tommy SM7VVY och Erik SM7DZV.


Print pagePDF pageEmail page

Christian och Enar ordnar sambandet

)
Christian, SM7YTC (bilden) och Enar SM7MQE ordnar sambandet till flygplanen vid försvarsdagen vid Stora Rör under Skördefesten. Foto: ÅKE SM7NJD

 

Vid Ölands Skördefest i Stora Rörs hamn, under lördagen den första oktober, ordnas åter en försvarsdag kallad Totalförsvar Öland. Då förevisas olika försvarsgrenar som Hemvärnet, uppvisningar av helikopter typ 14 och 15 och överflygning av JAS Gripen. Det blir landstigning från stridsbåt 90 och fallskärmshoppning.

Vid  överflygning ordnar Christian Kemna SM7YTC och Enar Nilsson, SM7MQE, medlemmar i Ölands Radioamatörer så att publiken får höra radiosambandet från flygplanen. Ljudet kopplas till högtalaranläggning vid Stora Rörs hamn.

Vid försvarsdagen arrangeras seminarium med ämnet Totalförsvar, ambition och utmaningar, med deltagare som politiker, representant från MSB och media.

Det bir hantverksmarknad, kustbevakningen kommer och visar  upp sina båtar och Hemvärnets musikkår konserterar.

Arrangörer är Länsstyrelsen, Folk och Försvar och de båda Ölandskommunerna och det är gratis entré, med det kostar en ”tjuga” att parkera  bilen.

 


Print pagePDF pageEmail page

Två 80-åringar idag:
Björn SM7HDZ och Jan SM5XGJ

DSCN0354

Björn SM7HDZ
FOTO © Erik SM7DZV

Björn-för-webbenIdag den 1 september fyller två av våra medlemmar i Ölands Radioamatörer 80 år, Björn SM7HDZ och Jan SM5XGJ.

Björn, SM7HDZ,  80 år. Björn fick sitt T-certifikat i oktober 1976 och han är medlem i SSA sedan 1979. Björn bodde vid denna tid i Helenelund, Sollentuna, bara 2 km från SSA:s nuvarande kansli.

På den lilla bilden tar Björn emot uppvaktning från Ölands Radioamatörer, representerade av Kristina Österberg och t.h. Åke SM7NJD. (FOTO © Erik SM7DZV)

Björn lägger som ni alla vet ned massvis med timmar och bensinpengar på klubbens repeateranläggningar och vi är honom stor tack skyldig.

Jan SM5XGJ

Jan SM5XGJ under fyrhelgen vild Långe Erik 2014. 
FOTO Mats © SM7BUA

Jan le Grand, SM5XGJ, Bålsta, fyller också 80 år idag. Jan är FRO-are och började amatörradiokarriären som lyssnaramatör. Han tog sitt amatörradiocertifikat 2000. Jan ingår i gruppen av övervintrande FRO-telegrafister från K3 i Karlsborg, SM6CTQ:s Järngäng. Det var på det sättet han första gången kom till Böda och fyrhelgen vid Ölands Norra Udde. Liksom många andra i Järngänget är Jan mångårig medlem i Ölands Radioamatörer.

Ölands Radioamatörer gratulerar och hurrar för våra två 80-årongar idag.

-7dzv

Print pagePDF pageEmail page