Rapport från Årsmötet 2024-03-16

Omval och nyval

Några ledamöter och funktionärer hade aviserat att man önskade lämna sina poster. Styrelsen vill därför rikta ett stort tack till följande personer, för deras insatser i föreningen.

  • Jonas Agerhed, SM7UHX (sekreterare)
  • Olle Alåsen, SM7VPF (ledamot)
  • Enar Nilsson, SM7MQE (valberedning samt ersättare i styrelsen)

Samtidigt hälsar vi de nyvalda välkomna.

Styrelse 2024/2025:

Ordförande: Peter Lindquist, SM5GXQ, omvald 2024-03-16 på två år.
Vice ordförande: Åke Johansson, SM7NJD, vald 2023-10-19 fram till årsmötet 2025.
Sekreterare: Gun-Britt Sjöstedt, SA7GBSnyval 2024-03-16 på två år.
Kassör: Rolf Törehed, SM7OHE, omvald 2023 för två år.
Ledamot: Göran Uvner, SM7DMY, omvald 2023 för två år.
Ledamot: Michael Axelsson, SA7LAB, omvald 2023 för två år.  –> 2024-07-05
Ledamot: Börje Haraldsson  SM7PHS, nyval 2024-03-16 på två år.

Ersättare i styrelsen. 

Valda 2024-03-16 för ett år.
Christian Kemna, SM7YTC,
Jan-Olof Sundqvist, SM7XXQ.

Revisorer:

Kaj Holst, SM7WMY.
Jonas Agerhed, SM7UHX,

Revisorsrersättare:

Mikael Engström, SA7MIE.

Valberedning:

Bengt Borg, SA0BBO.

Funktionärer:

Teknikansvariga: Peter Lindquist, SM5GXQ, Erik Johansson, SM7VMM.
Krisradioanavarig: Enar Nilsson, SM7MQE.
Medlemsansvarig: Göran Uvner, SM7DMY.
Marknads- och Försäljningsansvarig: Göran Uvner, SM7DMY.
Informationsansvarig: Åke Johansson, SM7NJD.
Webbansvarig: Peter Lindquist, SM5GXQ.
Materialförvaltare: Michael Axelsson, SA7LAB.
QSL-manager: Arne Gegerfelt, SM7CIL.