Trafikexempel 5 Kort QSO på engelska efter riktat anropl

■ Ladda ned Trafikexempel 5 Kort QSO på engelska efter riktat anrop
Exempel på kort QSO efter att du gjort ett riktat anrop och fått svar.
Klicka här för att ladda ned