Trafikexempel 5 Kort QSO på engelska efter riktat anropl

■ Ladda ned Trafikexempel 5 Kort QSO på engelska efter riktat anrop
Exempel på kort QSO efter att du gjort ett riktat anrop och fått svar.
Klicka här för att ladda ned


Print pagePDF pageEmail page