Trafikexempel 11: CQ och ett långt QSO

■ Ladda ned Trafikexempel 11: CQ och sedan ett långt QSO
Här ett exempel på ett QSO, där du själv kan avgöra vilka bitar du vill sända (utöver namn QTH och signalrapport förstås). Vilka block du sänder bestämmer du mot bakgrund av konditioner, störningar och annat. Är konditionerna bra, inga störningar och har ni gott om tid, då kan du sända alltihop. Är det skakigare så får du vara lite mera restriktiv. Då är det inte så smart att sända för långa pass. Man kan tappa bort varann. Jag har markerat åtskillnadstecken i slutet av varje avsnitt. Det är många som inte sänder åtskillnadstecken, men jag tycker man ska göra det. Det minskar förvirringen hos motstationen och gör det lättare att ta emot det som sänds.

Observera: Skilj mellan åtskillnadstecken (dadididida, dvs tre korta i mitten, minnesramsa ”Käcka Kalle kom”) och tankstreck eller minus (dadidididida, dvs fyra korta teckendelar i mitten, minnesramsa ”Tjo uppå Backamo”).

Klicka här för att ladda ned