Trafikexempel 2 (svenska)

■ Ladda ned Trafikexempel 2 (svenska)
Du gör ett riktat anrop, som du får svar på, och det QSO som därefter följer
Klicka här för att ladda ned