Trafikexempel RingQSO:
Etablering av nät
och skifta till nästa station

■ Ladda ned Trafikexempel RingQSO:
Etablering av nät och därefter skifta till nästa station i nätet
Här ett exempel på ett QSO, där en huvudstation börjar med inställningssignal (en serie Viktor) och därefter låter övriga stationer anmäla sig i nätet. Etableringen av nätet görs så enkel som möjligt. Huvudstationen frågar QRZ? och när alla stationer anmält sig i nätet påbörjas trafiken.
Klicka här för att ladda ned