Trafikexempel 9
En litet svårare mall (engelska)

■ Ladda ned Trafikexempel 9 En litet svårare mall (engelska)
Jag har fått synpunkten att trafikexemplen känns besvärliga eftersom de styr hur du ska/kan sända. Det är ju egentligen det som är avsikten. Till dess man har tillräcklig erfarenhet och rutin ska trafikexmplen hjälpa dej så att du vågar ropa ett CQ eller vågar svara en annan station. Meningen är inte att du för all framtid ska köra efter ett trafikexempel. En fördel med trafikexemplen är bland annat att du inte behöver tänka på hur du ska stava samtidigt som du har fullt upp med att sända och tänka allt som har med det.
Alltnog. Tycker du att trafikexemplen börjar kännas för rigida så prova trafikexempel 9. Känns det för skakigt, gå tillbaka till Trafikexempel 5.
Klicka här för att ladda ned