Trafikexempel 6 Kort QSO på engelska efter CQ

■ Ladda ned Trafikexempel 6 Kort QSO på engelska efter CQ
Exempel på kort QSO sedan du ropat CQ QRS och fått svar
Klicka här för att ladda ned