Trafikexempel 10: CQ och skifta mellan stationerna med BK (engelska)

■ Ladda ned Trafikexempel 10: CQ och sedan skifta mellan stationerna med BK
Ofta när man kör telegrafi på amatörbanden försöker man göra det lätt för sig när man skiftar till sin motstation. I stället för att sända hela signaladressen så skiftar man med BK. Motstationen svarar då med BK DE Call(motstationens) och fortsätter sedan sändningen. Det här är speciellt vanligt vid omfrågningar och i situationer som liknar när man kör SSB med vox. Om man har mycket korta och många sådana skiften mellan stationerna kan man också emellanåt utesluta inledningsfrasen BK DE Call men det förutsätter dels att man känner till motstationen sätt att sända och ta emot, dels att konditionerna är bra. Tänk på att den fulla signaladressen ska sändas minst var tionde minut.
Klicka här för att ladda ned