Trafikexempel 2 (engelska)

■ Ladda ned Trafikexempel 2 (engelska)
Du gör ett riktat anrop, som du får svar på, och det QSO som därefter följer.
Klicka här för att ladda ned