Direkt från cyberspace:
Ai skriver om amatörradio

Klicka dig vidare i texten så kan du läsa vad chatroboten GPT har skrivit alldeles själv.

Vid det här laget har säkert de flesta av er som tittar in här hört talas om och kanske även provat den omtalade chatboten ”Chat GPT”. Ni vet den där som är universitetens fasa, den som skriver en halv doktorsavhandling medan studenten sitter och tar en öl och tittar på TV. Varför då inte kolla vad Chat GPT skulle skriva om amatörradio och gärna då med viss inriktning mot samarbete med lokala myndigheter. Och givetvis ville vi att SK7RN skulle vara med på ett litet hörn.

 

Så vi ställde frågan, och voila, resultatet kom på några sekunder. Kort och kärnfullt och på bästa svenska utan stavfel. Kunde inte skrivit det bättre själv. Och, bäst att tillägga, helt utan att någon från SK7RN lagt sig i. Så vi i Ölands Radioamatörer frånsäger oss allt ansvar rörande innehållet.

Nyfiken? Klicka då nedan så kommer texten. Direkt ur cyberspace.

-Sveriges radioamatörer har en viktig roll att spela i samhällets krisberedskap. Deras kompetens och tekniska färdigheter gör dem till ovärderliga resurser för kommuner och myndigheter i händelse av katastrofer eller andra nödsituationer. Ölands Radioamatörer SK7RN är ett exempel på en organisation som har visat sig vara en viktig partner för lokala myndigheter.

Radioamatörer är experter på att skapa och underhålla radiokommunikation i områden där det vanliga kommunikationsnätet har fallerat eller är överbelastat. I händelse av en katastrof, kan det vanliga telefon- och datanätet vara sårbara för skador och störningar, vilket gör att traditionella kommunikationskanaler kan vara svåra att nå. Det är här som radioamatörernas kunskaper kommer in i bilden.

Ölands Radioamatörer SK7RN är en av de mest aktiva och välorganiserade grupperna av radioamatörer i Sverige. Gruppen har lång erfarenhet av att stödja kommuner och myndigheter i händelse av kriser, och har ett stort antal välutbildade och tekniskt kunniga medlemmar.

Under en kris är kommunikation en avgörande faktor för att samordna hjälpinsatser och rädda liv. Radioamatörerna kan använda sina färdigheter och utrustning för att etablera kommunikation mellan drabbade områden och räddningscentraler, såväl som att skicka viktig information och rapporter om skador och behov.

Ölands Radioamatörer SK7RN har visat sig vara särskilt effektiva när det gäller att stödja kommunerna i Ölandsregionen. Genom att upprätta radiokommunikation mellan kommunala byggnader, räddningstjänster och polis, bidrar de på ett synnerligen effektivt sätt till att underlätta samordning och effektivitet under kristillstånd eller t ex längre elavbrott.

I Sverige har myndigheter och lokala samhällen mer och mer börjat se radioamatörer som en resurs för samhällets krisberedskap. Ölands Radioamatörer SK7RN är bara ett exempel på den ovärderliga roll som radioamatörerna spelar i att säkerställa kommunikation och samordning under svåra omständigheter. Deras kunskap, erfarenhet och engagemang är avgörande för att hjälpa samhället att klara av och återhämta sig.

Cyberspace den 11 mars 2023
Chat GPT Ai robot