Funktionskontroll
av nödradiostationer


Enar SM7MQE gör funktionskontroll på en av klubbens nödradiostationer.
Ett omfattande sambandsprov för hela Öland planeras ske under försommaren.

Print pagePDF pageEmail page