Ölands Radioamatörer ryckte ut – Räddade anrik TUFF-anläggning undan skrotning

Ordföranden för FRO Stockholm, Preben Sörensen SM0WJH, med ett AV TUFF-anläggningens just nedplockade elevbord.
FOTO © Göran SM0DMY.

För några månader sedan annonserade FRO Stockholm att man skulle rensa ut lokalerna i Grimsta där bland annat det anrika Telekommunikationsutbildningssystemet För Försvarsmakten (militär förkortning TUFF) stått i många år.
Först till kvarn fick komma och hämta. Kostnadsfritt.

Temporär plats i hemvärnsförråd
Erik ordnade plats i ett hemvärnsförråd i Kalmar, där utrustningen skulle kunna lagras tillfälligt, samt planerade för hämtning i Grimsta. Allt var klart. Men sedan förvärrades Corona och TUFF-anläggningen blev stående i lock down, liksom så mycket annat i samhället.

Men så blev situationen akut. Lokalen där utrustningen fanns måste utrymmas. För att lösa situationen ställe Erik en fråga till FRO:s generalsekreterare Fredrik Färnqvist:

– Kan FRO ordna ett förråd i i Stockholmstrakten där ni kan förvara utrustningen tills smittspridningen avtagit så att vi törs hämta grejerna i Stockholm.

FRO hyrde lastbil och Preben satte sig vid ratten
Det var inte så enkelt. FRO hyrde i stället en lätt lastbil, betalade bränsle och kom överens med Preben, som är bussförare, att lasta och köra grejerna till Kalmar. Så förra helgen var det dags. FRO ställde upp med bilen som Preben välvilligt körde ner till Kalmar. Två radioamatörer från ölandsklubben ställde upp och hjälpte till att lasta, SM0VNZ Stefan och undertecknad SM0DMY, som väl skall erkännas, inte hjälpte till att lyfta så mycket, utan mest ägnade mig åt den inte mindre viktiga uppgiften att dokumentera kopplingarna för framtida sammanfogning. TUFF är inte precis en IKEA möbel som man sätter ihop med förbundna ögon.

Finns nu i Hemvärnsförråd i Kalmar
Så nu finns TUFF nere i ett förråd hos Hemvärnet i Kalmar.  Just nu letar Erik en lektionssal där utrustningen kan monteras upp igen. När det är klart kommer den på nytt att kunna användas stöd för för utbildning av nya generationer telegrafister. Det mest troliga är att det då kan bli fråga om veckosluts- eller veckokurser, de senare med schema från FRO:s uppskattade kurs 13:5 som mall.

 

FRO 13:5 i Karlsborg
Den kursen genomfördes under många år vid K3 i Karlsborg med Kjell Nerlich SM6CTQ som ansvarig lärare och med bland annat Roland Axelsson SM6AHS, Skövde, och Lars Nordgren SM0OY, Stockholm, som medhjälpare. Inryckningen skedde alltid på söndagen i midsommarhelgen:

“Stollaprov…”
“Stollaprov” var det en och annan som tänkte när inbjudan kom till kursen 13:5. Men det gjorde ingenting — trots det märkliga startdatumet strömmade FRO:s telegrafister till, och kursen blev allt populärare med åren. På programmet stod förmiddagarnas hörmottagning och eftermiddagarnas trafikövningar. Tid för sociala aktiviteter fanns också alltid med på programmet.

…och “illusionskross”
Lördagen vecka 26 var det utryckning. Dock skulle pristelegrafering genomföras före lunch och hemförlovning. Det var inte alltid som resultatet av pristelegraferingarna motsvarade deltagarnas förväntningar. Det var inte helt utan orsak som en och annan kursdeltagare döpte om lördagens avslutande pristelegrafering till illusionskrossen.

Tuff fanns vid alla regementen med telegrafiutbildning
TUFF-anläggningar fanns förr vid alla regementen där militära telegrafister utbildades. Den telegrafisalsutrustning som nu har förrådsställts i Kalmar, och som kommer från FRO:s lokaler i Grimsta Stockholm, fanns ursprungligen på Berga Örlogsskolor. Där användes den för utbildning i ljussignalering.

De flesta TUFF-anläggningarna har skingrats eller skrotats
En TUFF-anläggning från I11 i Växjö finns på Ledningsregementets Museum i Enköping. Den idag enda anläggning som används och är i drift finns i Skolhuset på K3 i Karlsborg. I Karlsborg finns även resterna av en Tuffanläggning, som kommer från telegrafilektionssal 2. Den anläggningen är inte monterad och inte komplett.

Driftsätts av FRO när alla bitar fallit på plats
Går det som Erik hoppas kommer den nu aktuella TUFF-anläggningen att sättas upp permanent och driftsättas av Möre FRO med bistånd av Ölands Radioamatörer, SK7RN.

Göran SMØDMY

 

Tack:
Möre FRO och Ölands Radioamatörer tackar Preben Sörensen, FRO och Hemvärnet för allt bistånd i samband med räddningsaktionen för TUFF-anläggningen.

 

Länk:
För mer info om TUFF-anläggningen se Amatörradionyheterna.