Rosta av din telegrafi Hämta din egen sändningsmall här

Avrostning av gamla telegrafikunskaper har påbörjats on the air,  på 80-metersbandet hos Ölands Radioamatörer, SK7RN. Frekvensen är 3630 kHz och instruktioner och anvisningar sker på SSB. Alla som en gång lärt sig telegrafi kan vara med. Ladda ned sändningsmallarna och försök. Länkarna finns längst ned på denna sida.

Under måndageftermiddagar från klockan 1400 – 1530 genomför deltagarna i avrostningen trafikövningar efter standardiserade mallar mellan varandra eller mellan en elev och någon av våra mentorer.

Mats SM7BUA leder övningar i hörmottagning på onsdagarna mellan klockan 1530 – 1630.

Trafikexempel förenklar
Under trafikövningarna har deltagarna mallar där de kan fylla i sina egna uppgifter för att underlätta sändningen. Trafikexemplen kan laddas ned av alla som är intresserade.

Flera deltagare har uttryckt intresse om fler tillfällen för enskilda trafikövningar i låg takt. Vi tror att det är rätt väg att gå. Alla elever har kanske inte tid under förmiddagar varför en förmiddagstid och eftermiddagstid kanske är att föredra.

Trafikövningar i låg takt: Ropa CQ QRS
Vårt förslag är att deltagare och övriga intresserade, med undantag för måndagseftermiddagar, kan försöka samlas klockan 0900 eller klockan 1500 på 3520 – 3525 kHz. Ropa CQ QRS så alla vet vad det handlar om.

De som registrerar sig för SOCWA och kör ett QSO på minst tio minuter kan också logga förbindelsen på SOCWA och så småningom eventuellt delta i utlottningen av SOCWA-priset en IC-705 och andra tillkommande priser.

• Viktigt att minnas:
Lyssna alltid noga
Lyssna alltid noga på frekvensen sedan du sänt QRL?, innan du gör ett allmänt anrop. Särskilt viktigt är det på DX-banden, där det är stor risk att din närmaste station på samma frekvens ligger i din skipzon.

• Tänk på att aldrig sända fortare än motstationen
Försök aldrig briljera på någon annans bekostnad

Tänk på att en bra telegrafist aldrig sänder fortare än vad han vet motstationen behärskar, eller i den takt han får svar på sitt anrop. Sänd aldrig fort för att försöka briljera inför någon som verkar osäker. Uppväg minskad hastighet med noggrann sändning.

• Ha alltid överseende
Det är inte alltid idioten sitter i andra änden

Ha alltid överseende med motstationen. Den kan ha lokala störningar som du inte kan höra. Behärska dej själv — det är inte alltid idioten sitter i den andra änden.

• Det är ingen skam att missa några tecken
Var aldrig rädd be motstationen sända långsammare
Det är ingen skam att missa några tecken. Var aldrig rädd för att fråga om. Var aldrig rädd för att att be motstationen sända långsammare — QRS.

Dina mentorer
Telegrafiavrostningen leds av Mats SM7BUA (hörmottagning). Trafikövningarna leds av Erik SM7DZV, Sten-Eric SM6DQO och Thorbjörn SM7LZQ.

Ladda ned:
Länkar till trafikexempel

SK7RN: Trafikexempel telegrafi på svenska. 
SK7RN: Trafikexempel, telegrafi på engelska.
SK7RN: Trafikexempel, omfrågningar.

Erik SM7DZV