Inbjudan till medlemsmöte

Medlemmarna i Ölands Radioamatörer SK7RN inbjuds till ett medlemsmöte.

Datum och tid:    Lördagen 22/7 kl 10:00 (fika från 09:30).
Plats:                       Klubblokalen, IOGT-huset, Östra Kyrkogatan 5, Borgholm.
Online:                    https://jitsi.sm2ampr.net/sk7rn

Programmet blir (preliminärt):
09:30 (ca)        Samling och fika.
10:00                 Medlemsmöte.
12:00 (ca)        Lunch på någon närbelägen restaurang.
13:00 (ca)        Eftermiddagsaktiviteter.

Förslag till dagordning.

Eftermiddagen blir mera praktisk.

  • Klubben köpte i Växjö en vertikalantenn för HF, som vi behöver hjälpas åt att montera vid klubblokalen.
  • Vi behöver packa upp nödradiolådorna och verifiera funktionen, och samtidigt passa på att bekanta oss med användandet.
  • Ytterligare aktiviteter kan eventuellt tillkomma.

Erik var motorn

Den 19 maj nåddes vi av budet om Eriks hastiga och tragiska bortgång. Våra tankar går förstås främst till Eriks familj. Vår förening har förlorat sin ordförande. Erik var den motor som med stor kraft och entusiasm drev många av sina hjärtefrågor; Ett repeaternät som täcker hela ön, Ett system för ”nödradio” som stöd till kommunerna på Öland – och inte minst: Telegrafi. Kursen är utstakad.

Styrelsen har under den gångna tiden behövt lägga energi på ren administration – såsom klubbens webb sk7rn.se, användarkonton, firmatecknare, ekonomi, dokument mm. Parallellt har en arbetsgrupp arbetat med att ta fram olika lösningar för att arrangera SSAs årsmöte på Öland nästa år. Med det sagt så har jag ändå varit synnerligen angelägen om att medlemmarna hålls informerade om vad som händer. Sekreteraren har på mitt uppdrag författat en informationstext som distribuerats. Jag inser också att många av oss har ett stort behov av att träffas fysiskt. För dem som av olika skäl inte har möjlighet att ta sig till Borgholm denna dag, finns dock fortfarande möjligheten att delta via Jitsi videokonferens (det sistnämnda gäller förstås bara själva sammanträdet).

Sökes: Ny ordförande

Jag är övertygad om att Erik inte hade accepterat något annat, än att klubben fortsätter att bedriva verksamhet i hans anda. I avvaktan på att Valberedningen lyckas vaska fram en kandidat till ordförandeposten, faller det förstås på mig i egenskap av vice ordförande, att efter bästa förmåga organisera, administrera och driva verksamheten framåt. Valberedningen (SM7MQE) kontaktas via valberedningen@sk7rn.se, alternativt telefon. Personligen kandiderar jag i nuläget inte till ordförandeposten i föreningen. Ny ordförande kommer att behöva väljas vid ett extra årsmöte, som vi kallar till när det finns minst en kandidat.

Mycket på gång

Under de kommande månaderna har vi ett antal ”stående” aktiviteter, som vi kommer att försöka köra på ungefär samma sätt som tidigare. Det gäller bl a Totalförsvarsdagen och andra aktiviteter knutna till Ölands Skördefest, samt Fyrhelgen. Vi har även tre repeatrar som behöver uppdateras. Samt inte minst SSAs Årsmöte 2024. Här behöver flera medlemmar bli delaktiga.

Som ett första led i detta, behöver vi därför ha ett allmänt medlemsmöte. Det hamnade av olika skäl lite längre fram i kalendern (t ex kom midsommarhelgen och Victoriadagen i vägen). Det blir i princip en ”radiolördag”.

Varmt välkomma den 22 juli i Borgholm!
SM7GXQ Peter Lindquist, tf ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *