Det har varit ett bra år

Det har varit ett rent skitår på många sätt det år som håller på att ta slut. Men för vår förening Ölands Radioamatörer har det varit ett bra år. Mycket bra vågar jag t o m påstå. På ett par år har vi i stort sett dubblerat antalet medlemmar. Så många aktiva radioamatörer har vi naturligtvis inte på Öland, varför föreningen framgångsrikt lyckats attrahera nya medlemmar runt om i övriga landet. Det är vi mycket glada för och tyder på att vi är på rätt spår med vår verksamhet.

Mycket publicitet

Men det är inte bara radioamatörer som uppmärksammat oss. Vi har under året säkert varit en av de mest omskrivna radioklubbarna i landet. Det som särskilt lett till uppmärksamheten är naturligtvis det nödradiosystem som bygger på vårt repeaternätverk över ön och som vi driver i samarbete med de båda ölandskommunerna. Det står till samhällets tjänst i läge av kris.

Tidningar och radio har gjort reportage från Öland, och ingen kan väl ha missat vår insats under totalförsvarsdagen på Öland månadsskiftet september/oktober. Och om nu någon av en händelse skulle gjort det, så bläddra i tidningen SKEF News genom att klicka på omslaget här till höger.

SKEF News är en tidskrift för professionell kommunikation, som hade med oss även på omslaget med en syftning till SM7MQE Enars uppskattade kontakt med JAS-piloten under dennes uppvisning.

SSA väljer Öland för årsmöte
Vi är särskilt glada över att SSA uppmärksammat vårt arbete med att sprida information om den  samhällsnytta som radioamatörer utför och därför beslutat lägga ett kommande årsmöte på vår ö. Förberedelserna med det kan du redan nu följa på vår hemsida www.sk7rn.se.

Nu är inte nödradio det enda som lockat radiointresserade och allmänhet att uppmärksamma oss. Det skulle dock gå för långt att gå in på allt här. Och det är ju därför vi har den här hensidan och facebookgruppen ”Ölands Radioamatörer”. Där kan du bläddra fram vad som hittills hänt och kommenterats under året och följa oss på det nya.

Ingen höjning
Allt det här, inte minst att hålla nödradionätet igång, är naturligtvis inte helt gratis även om vi har väldigt duktiga frivilliga som lägger ner mycket tid på att se till att det utvecklas och underhålls. Så en liten bön så här i slutet av året, är att du som är medlem och inte betalat avgiften för 2023 än gör det så snart som möjligt. Lägg märke till att vi inte har höjt den på flera år. Det är fortfarande 250 inflationsfria riksdaler som gäller.

Nya medlemmar hälsar vi varmt välkomna. Och man behöver inte alls vara radioamatör eller ölänning. Det räcker att du tycker att vi gör ett bra  och viktigt jobb och att vår öländska radioklubb fyller en funktion i civilförsvaret. Då kan du också bli medlem eller helt enkelt bara swisha ett valfritt bidrag.

Swishar gör du till detta nummer:  123 232 48 61
Glöm inte att ange avsändare och om det är en medlemsavgift eller gåva.

Låt mig så avsluta med denna anspråkslösa lilla önskan:

En radioamatörs julönskning
Allt som gör vår hobby extra kul
Önskar vi våra vänner så här till jul
Till exempel nåt som alla störningar tar väck
Vore inte dumt att hitta i tomtens säck

En maffig antenn som vinner varje test
Skulle väl göra livet till en fest
Och ett slutsteg med många feta watt
Så att man på alla rara DX kan få fatt

Men tomten får gärna byta allt det där ut
Mot en liten manick som på kriget gör slut.

God jul och Gott Nytt År önskar
Styrelsen i Ölands radioamatörer SK7RN
gm SM7DMY Göran