Telegrafiavrostningen fortsätter. Våga försöka
— Alla kan vara med

Läs mera om Telegrafi.

Uppdaterat 2022-01-17, 2022.01-18.

Öllers Telegrafnyckel. patent nr 54,  den 17 oktober 1857.
FOTO © Erik SM7DZV.

Alla som någon gång lärt sig känna igen telegrafitecken och klarat ett prov, även om det ligger långt tillbaka i tiden, kan hänga med på SK7RN:s avrostning.

Det är sällan brist på telegrafikunskaper som gör att en del radioamatörer undviker eller inte vågar köra telegrafi, menar kursledarna. Det rör sig så mycket oftare om osäkerhet och brist på egen skarp erfarenhet av telegrafitrafik.

SK7RN:s avrostningskurs går därför ut på att ge deltagarna tillräcklig erfarenhet och självförtroende, för att de ska våga svara på ett CQ eller göra ett eget anrop.

Kursstart 17 januari
Ölands Radioamatörer fortsätter med sin telegrafiavrostning. För att delta måste man inte vara medlem i klubben. Vårterminen startar nu på måndag, den 17 januari med trafikträning. På torsdag, den 20 januari är det dags för första mottagningsövningen. Övningarna startar klockan 14.00 och pågår cirka en timme. Trafikträningen går på frekvensen 3523 kHz, CW. Mottagningsträningen går på 3630 kHz, SSB. För elever som bor alltför långt norrut för att kunna ta emot signaler på 80-metersbandet eller för elever som på grund av arbete inte kan delta i eftermiddagsövningarna erbjudes hjälp i form av ”lokal privatundervisning” genom klubbens handledare.

Vill krossa myten att telegrafi är ”svårt”
Kursledarna Mats SM7BUA och Erik SM7DZV försöker krossa myten att telegrafi är väldigt svårt och att man måste vara musikalisk för kunna lära sig.

Välkommen därför till vårens språkskola för radioamatörer – SK7RN:s telegrafiavrostning! Mejla din anmälan. Klicka här.

Jitsimöte den 20 januari klockan 15.15.
Kursdeltagare och alla intresserade är välkomna till ett jitsimöte på nätet den 20 januari klockan 15.15. Intresserade av Jitsimötet kan anmäla sig via mejl, klicka här. Inloggningslänk kommer under torsdagens eftermiddag.

Kursledarna kommer under jitsimötet att informera om planeringen inför den kommande terminen och ta till sig synpunkter och önskemål om innehåll och upplägg. Under det mötet kommer vi också att diskutera om vi eventuellt behöver nivåindela kursen. Det skulle då kunna blir en mer grundläggande och en något högre nivå.

On-the-air. Två träningar i veckan
Kursen går on-the-air med två lärarledda träningar i veckan. Både lärare elever och handledare befinner sig hemma i sina egna radioshack. Mats SM7BUA finns hemma i Bankeryd och Erik SM7DZV finns i Böda. Eleverna finns utspridda över hela södra och mellersta Sverige. Måndagarna tränar vi trafikexempel och kör QSO mellan deltagarna. Torsdagarna använder vi för hörmottagning, dvs mottagning av tecken, stationssignaler, Q-förkortningar, amatörradiofraser, ortsnamn och liknande.

Telegrafi — Ett språk som består av ljudbilder
Telegrafi är ett språk som bygger på ljudbilder, Den som försöker förstå telegrafi genom att titta på punkter och streck på ett papper kommer aldrig att lyckas. Det är därifrån myten kommer, att telegrafi skulle vara ”svårt” att lära sig. Det är inte alls ovanligt att många ger upp innan de ens försökt lära sig. Telegrafi har emellertid en likhet med musik — det går aldrig att fuska undan grundläggande kunskaper innan man går vidare till nästa nivå. I det avseendet har musiker och telegrafister ett gemensamt förhållningssätt: Den grundläggande nivån måste övas och övas och övas igen tills den sitter, innan man kan gå vidare till nästa nivå.

Går inte att köpa till extrapris eller som mobilapp
Alla som bestämmer sig för att lära sig telegrafi kan göra det – men det kräver tid,  arbete och envishet. Lättja diskvalificerar. Telegrafi är inget som går att köpa till extrapris på IKEA, Kjell & Kompani eller Clas Ohlson. Telegrafi är inget som man kan lära sig genom att köpa en ny app till sin mobiltelefon.

Myten om att det ska gå så fort
Ett annat förhållande som begränsar användningen av telegrafi är myten att det ska gå så fort. Lägg märke till att takten bestäms av motstationens förmåga. Telegrafi går ut på att alltid respektera sin motstation, att aldrig sända fortare än motstationen. Två operatörer som är bekväma med hög takt ska naturligtvis sända till varandra i den takten. Den som blir anropad av en station som sänder i lägre takt skall däremot och ovillkorligen anpassa sig till den långsammare stationen. Då uppstår ingen förvirring och då behövs inga operatörsorsakade omfrågningar. En av mina vänner berättade en gång att han inför radiotrafikövningar brukade uppmana de värnpliktiga telegrafisterna: ”Sänd långsammare, så går det fortare”.

Telegrafi är ingen hastighetstävling
Den som till exempel lyssnar på telegrafiförbindelserna under den nu aktuella kommunjakten kan höra många exempel på hur stationer inte sänker sin takt, när de anropas av en station som sänder långsammare. Varken den här aktiviteten eller så kallad DX-jakt är någon hastighetstävling.

Oförmåga att anpassa sig
till motstationens takt skrämmer bort osäkra
Ovilja eller oförmåga att anpassa sig till motstationens takt  eller nonchalans och brist på respekt för motstationens operatör leder dessvärre till att många osäkra telegrafister inte törs ropa upp en annan station eller göra ett eget allmänt anrop. Det enda som denna form av höghastighetsfjanteri åstadkommer är att det skrämmer osäkra telegrafister från att ens försöka prova sina telegrafinycklar. Kanske känner sig en och annan självutnämnd ”hajspidare” duktig  i sin tro att ha bevisat sig vara ”bäst”. Men var det det, som var meningen när Samuel Morse satte ihop det första alfabetet? Och vad får beteendet för konsekvenser?

Sammanfattning:
Sänd aldrig fortare än din motstation.
• Sänd aldrig fortare än du själv säkert kan ta emot.
• Sänd aldrig så fort att din teckengivning blir dålig och svårläst.
• Var noga med att ha ordentliga tecken- och ordmellanrum.
• Om du råkar sända fel — Korrigera: Sänd felsändningstecken (eller repetitionstecken) och sänd om ordet.
• Försök aldrig att ta poäng på eller göra dej lustig över en operatör som visar lite osäkerhet eller som sänder fel.
• Respektera alltid den andra stationens operatör. Du vet inget om störningar eller andra distraherande förhållanden hos motstationen.
• När det krånglar: Försök minnas att det inte alls är säkert att det är motstationens operatör som är idioten.

Kursens lärarteam
Hörmottagningen under den gångna höstens telegrafiavrostning har letts av Mats SM7BUA. Trafikträningen har letts av Erik SM7DZV. Handledare som hjälpt till under trafikträningarna och vid behov ställt upp som motstationer åt enskilda elever har varit Sten-Eric SM6DQO, Ulla SM3XAX och Stefan SM0VNZ.

Erik SM7DZV

Länk
Amatörradionyheterna (2021-03-21): Det är aldrig för sent hänga med på SK7RN:s telegrafiavrostning