SK7RN: Krisradionätets alla bitar på plats
men kraftig förlust och nästan helt tomt i kassan

Läs mera om Samhällsstöd.Här är radioapparaterna som ska användas vid ett eventuellt bortfall av elkraft och telefoner på Öland. Platsen är Räddningstjänstens station i Färjestaden. Inköpet av de nya radiostationerna för krisnätet har grävt ett stort hål i ekonomin. Varje station kostar 5000 kronor plus moms. 94 tusen kronor snyter inte en fattig förening ur rockärmen.

Ölands Radioamatörer SK7RN har hållit årsmöte i Borgholm och konstaterar i sin verksamhetsberättelse att kassan är nästan helt tömd. Det är den fortsatta utbyggnaden av det öländska krisradionätet som slukat alla resurser. Klubben redovisar en ekonomisk förlust på drygt 11000 kronor för 2019, och den ekonomiska dräneringen har fortsatt under 2020.

Åtgärderna som klubben genomförde under 2019 var inriktade på att förbättra uthålligheten vid strömavbrott samt att påbörja utbytet av logiken vid en av repeaterstationerna för att öka tillförlitligheten i länksystemet. Närmast i tur, innan sommaren 2020, står en total översyn av hela radiolänksystemet.

15 nya kompletta radiostationer
På toppen av detta har klubben köpt in och förrådsställt 15 kompletta radiostationer med tillbehör och användarhandledningar. Dessa kommer användas den dag kommunerna larmar. Fördelen är att det nu finns radiostationer som är klara för användning inom några få minuter, samt att ingen behöver riva sina egna radiostationer för att kunna gå in som operatör i det kommunala nödsambandsnätet.

 

Dåligt läge ett leta sponsorer nu
Klubben hade planerat gå ut för att skaffa sponsorer för att täcka kostnaderna för nödradiostationerna, men coronapandemin kom i vägen. Det är dåligt läge att jaga sponsorer som det ser ut på Öland just nu. Sämre tajming går knappast att få.

Klubben nästan barskrapad
— Rent pengamässigt är vi nästan barskrapade nu, säger Erik Nyberg SM7DZV, ordförande för SK7RN.

”Utbyggnaden av krisradionätet
det viktigaste vi gjorde under 2019”

— Den fortsatta utbyggnaden av vårt krisradionät blev det viktigaste som Ölands Radioamatörer gjorde under 2019. Det var också det som krävde mest arbete och resurser, säger Erik, ordförande för SK7RN. Vi har bytt ut och skaffat fler ackumulatorer vid våra tre relästationer för radionätet, i Mörbylånga, Borgholm och Böda. Det innebär att vi nu har minst 48 timmar på oss, innan vi måste börja ladda batterierna, efter ett totalt strömavbrott.

Ekonomiska bidrag från Sparbanken,
Sparbanksstiftelsen och kommunerna

—Denna utbyggnad hade inte varit möjlig, utan ett anslag vi fick från Sparbanksstiftelsen Öland. Vi har också fått en Hjärteslant, 5000 kronor, från Ölands Bank, pengar som även de gått till krisradionätet, säger Erik. Till det kommer det stöd som följer av vårt samarbete med Borgholms och Mörbylånga kommuner, och fortsätter:

All logik utbytt innan sommaren
—Under 2019 påbörjade vi också utbytet av styrningsutrustningen, ”logiken”, för våra relästationer. Idag är de tre relästationerna ihopkopplade med radiolänk, säger Erik. På det viset har vi samtidig radiotäckning över hela ön. Arbetet med utbyte av logiken har fortsatt under 2020, och vi räknar med att inom ett par månader vara klara med det arbetet. Med det höjer vi nätets driftsäkerhet ytterligare. Den dag, när kommunerna behöver nödradionätet måste allting klaffa.

15 radiostationer i förråd
—Nytt för 2020 är också att vi har köpt in 15 radiostationer som ingår i krisradionätet, säger Erik. Även det har syftet att öka driftsäkerheten. Ingen av våra operatörer ska behöva plocka loss sin radiostation när larmet kommer. Dels skulle det ta tid, dels vet man inte om alla bitar skulle vara med när radiostationen ska upprättas någonstans på Öland. Våra krisradiolådor innehåller all utrustning, testad och klar, samt bruksanvisning, kartor, bestämmelser och annat som kommer att behövas, säger Erik.

Övrigt om klubbens verksamhet under 2019
Ur SK7RN:s verksamhetsberättelse framgår även att de öländska radioamatörerna har medverkat vid Ölands Skördefest både i Stora Rörs hamn vid Försvarsdagen och i Böda. Under den Internationella Fyrhelgen i augusti, sände radioamatörerna från fyren Långe Erik, vid Ölands Norra Udde. I oktober deltog klubben också som brukligt i scouternas JOTA-helg Färjestaden. Under årsmötet avnjöt besökarna, även det helt enligt traditionerna, den öländska nationalrätten kroppkakor. Under dagen medverkade Olle Alåsen SM7VPF med sång till eget gitarrackompanjemang.

Nya styrelsen
Styrelsen för det nya verksamhetsåret fick följande utseende: Ordförande Erik Nyberg SM7DZV, Böda, vice ordförande Arne Gegerfeldt, SM7CIL, Rälla, sekreterare Jonas Agerhed SM7UHX, Borgholm samt kassör Kenneth Byrskog, SM7CJQ, Emmaboda. Ledamöter är Olle Alåsen, SM7VPF, Köpingsvik, Inge Petersson, SA7IRA, Färjestaden, Jörgen Butenas, Borgholm samt informatör och kvartermästare Åke Johansson, SM7NJD, Borgholm.

Åke SM7NJD

 


FAKTARUTA

Nödradiolåda. Innehåll och arbete

Material:
• Radio Ericsson C-700 med högtalare och kassett samt kontrollerad/lagad och justerad mikrofon.
• Träplattor som håller radio och kabel på plats för att ställas på skrivbord.
• Magnetfotsantenn med avstämt spröt för 145.600 MHz samt 3 meter kabel.
• Förlängningskabel 15 meter av lågförlusttyp.
• Antennipplar som passar till Ericssonradion samt skarvkabeln.
• Nätaggregat 10 A av smidig typ som inte skall skada lådan.
• Cigarettändarkontakt på strömkabeln från nätaggregatet.
• Cigarettändarkontakt på kontakten till radion så den kan drivas i bil med cigarettändaruttag.
• Stor robust plastlåda med bra locklås på. Ovanpå locket har monterats en plåt som kan fungera som fäste för magnetfotsantennen och jordplan.
• Radioapparaterna har skänkts av ett länstrafikbolag i Svealand.

Arbete:
• Rengöring av radiostationen C-700.
• Genomgång av mikrofoner och justering av de med glapp på tryckknappen för PTT.
• Kodning av radio med nya frekvenser för amatörradio och kustradions VHF-kanaler.
• Tillverkning av träplattor och fastsättning av radion på plattorna.
• Justering av antennspröten till längd för 145.600 MHz.
• Tillverkning av skarvkabel 15 meter med lågförlustkabel. Fastsättning av antennipplar på kabeln.
• Ihopbuntning av kabel mellan radiokassetten och högtalare mm.
• Anslutning av cigarettändaruttag på kabeln för radiostationens elförsörjning
• Anslutning av cigarettändaruttag på kabeln från nätaggregatet

Total kostnad
Total kostnad med material och arbete: 4975 + mervärdesskatt, dvs. 6218,75 kronor per låda.

Logistik och transporter
All logistik och alla transporter har sköts av Enar Nilsson SM7MQE.


Slutrad:

Har du för mycket i madrassen?

För den som händelsevis har för mycket i madrassen publicerar vi också bankgironumret till Ölands Radioamatörer:

413—4797

ange ”Nödradionät” på talongen.