Förstahjälpenkursen hålls i Rälla gamla skola den 11 oktober

Förstahjälpenkursen är fulltecknad och kommer att hållas i Rälla gamla skola, det röda huset mitt emot ICA i Rälla.

150 kronor i deltagaravgift (mat och två fika)
Kostnad för förtäring blir 150 kronor per deltagare. Det inkluderar ficka på förmiddagen – kaffe/te och en halv fralla, lunch mitt på dagen samt eftermiddagsfika. Vi beklagar att priset avviker från det vi tidigare hade räknat med.