Kan du delta i Ölands nödradionät?

Läs mera om Samhällsstöd.

Ölands Radioamatörer har nu avtal med både Borgholms och Mörbylånga kommuner om att bistå med nödsamband i händelse av ett långt el- och teleavbrott. Sambandet kommer att ske över våra tre repeatrar på 145 MHz  i Böda, Borgholm och Mörbylånga. Repeatrarna kommer att länkas samman med ett 70-centimeternät. När man startar en av repeatrarna kommer alla tre att gå igång.

Vi kommer att behöva radiostationer och -operatörer/signalister  vid kommunkanslierna i Borgholm och Mörbylånga. Vi kommer också att behöva personal och utrustning för att upprätta förbindelser från minst cirka tre  stationsplatser utanför kommunkanslierna.

Vi vet att Mörbylånga kommun kommer att genomför en krishanteringsövnng till våren. Vi kommer då att delta och få visa att vi och vår utrustning håller måttet. De personer som kommer att engageras i nödradionätet kommer att dessförinnan få den träning och utbildning som behövs.

Styrelsen behöver svar få nedanstående frågor: (Klicka på rubriken för att läsa mer…)

Besvara nedanstående frågor. Mejla in svaren
Nedanstående frågor riktar sig till de av våra medlemmar som bor på ön, eller inom rimligt nära avtånd från ön  hela eller delar av året. De frågor som styrelsen vill ha svar på är i första hand:

  1. Kan du ställa upp som signalist/operatör under övningar och i skarpt läge.
  2. Har du tillgång till bil så att du kan ta dej till din stationsplats?
  3. Har du tillgång till handburen eller mobil  2-metersstation, som du kan använda dej av ? (Egen radiostation inget krav.)
  4.  Om du bor på Öland: hur lång tid skulle du behöva för att ta dej till Borgholm, Färjestaden eller Mörbylånga? (Ange tid i minuter och närmaste ort av de tre nämnda ) från din bostad.
  5. Om De bor på fastlandet, men tillräckligt nära för att kunna delta i radionätet: Hur lång tid skulle behöva för att ta dej till Färjestaden?
  6. Om du bor delar av året på  ön eller inom rimligt nära avtånd: Under vilka månader av året skulle du kunna vara tillgänglig flr att delta som signalist i det planerade nödradionätet?
  7. Ditt namn, din bostadsort  och ditt telefonnummer?

Mejla ditt svar till info@sk7rn.se snarast möjligt.

73 de
Erik SM7DZV