Medlemsavgift 2017

År 2016 är slut. För dem som inte redan betalat är det hög tid för medlemsavgift för 2017. Medlemsavgifterna är klubbens enda säkra inkomst.

Medlemsavgiften är 200 kronor. En fjärdedel av avgiften används för gruppolycksfallsförsäkring ifall någon skulle skadas på väg till/från eller under några av klubbens aktiviteter.

Var vänlig betala snarast möjligt.

Ölands Radioamatörer
Bankgiro 413-4797

Kom ihåg att ange anropssignal eller namn på betalningen.  Ni som redan betalat ska naturligtvis lämna den här påminnelsen utan avseende.