Fyrhelgen vid Långe Erik

 

IMG_1109_webb

Slut för i år. Radiostationer och antenner nedtagna efter Fyrhelgen 2016 vid Långe Erik, Ölands Norra udde. Fr.v. Erik SM7DZV, Rikard SM1CQA, Arne SM7CIL, Stefan SM1DVV, Fyrvaktarns dotter Kristina Österberg, Paul KD1TH, Joakim SM7WNM och Stefan SM0VNZ.
Foto © Åke Johansson

— Av Åke SM7NJD —

För tionde året i rad sände Ölands Radioamatörer från fyren Långe Erik, vid Ölands Norra Udde. Koden för fyren SWE-0011, och anropet SK7RN, sändes ut i världen och till nästan alla kontinenter. Fyrområdet befolkades redan i början av veckan av tillresta radioamatörer som satte upp sändarantenner, för att få förbindelse ut i världen.

Under lördagen besöktes Långe Erik av många intresserade besökare, bland andra Hemvärnets veteraner, som fick se och höra hur radiotrafiken fungerade. Kristina Österberg, och hennes medhälpare kunde visa fyrplatsen, genom att besökarna fick mot en viss avgift, gå upp i fyrtornet och bese de nordligaste delarna av Öland.