SK7RN blir värd för
SSA:s årsmöte 2024

Detta glädjande besked gav SSA:s ordförande till SK7RN efter styrelsebeslut i veckan. Preliminärt datum är helgen den 19-21 april och platsen blir Ekerum Resort (se bild), mest känd för sin utmärkta golfanläggning med två 18-hålsbanor. Anläggningen har även såväl tennis- som padelbanor och goda inkvarterings- och konferensfaciliteter. Gott om ställplatser finns för husbilar och husvagnar.

Beslutet att acceptera uppdraget att arrangera SSA:s årsmöte 2024 togs enhälligt av de närvarande medlemmarna i SK7RN under ett öppet styrelsemöte.

Visserligen är det ett och ett halvt år kvar till det är dags för mötet, men ett preliminärt program är redan framtaget, se nedan. Fler detaljer lämnas här på hemsidan och i vår Facebookgrupp allteftersom det slutliga programmet växer fram. Förslag till programinslag mottages naturligtvis gärna.

Väl mött på Öland
Styrelsen för SK7RN

Preliminärt program

2024041(fredag eftermiddag):
— Ankomst, inkvartering, lätt kvällsmat, social samvaro.

2024042(lördag):
— Utställningar och försäljning.
— Seminarier och föreläsningar:
Ämnen och teman får naturligtvis fastställas av SSA:s styrelse mot bakgrund av vad som motiveras vid den aktuella tidpunkten— Ett tema skulle förslagsvis kunna handla om amatörradions samhällsstöd.
— Andra seminarier bör naturligtvis ha teknisk inriktning, bland annat om till exempel Svxink och AMPRnet eller störningsproblematik.

Övrigt:
— Eventuellt årsmöten eller sammankomster för andra radioanknutna föreningar.
— Medföljandeprogram:
— Busstur med guide till öländska sevärdheter.

  • Lördagkväll: Bankett

2024042Söndag
— Årsmötemed Föreningen Sveriges Sändareamatörer, SSA.
— Avslutning med lunch och hemfärd.

20240418 (fredag): Extra möjlighet — eget golfspel eller inofficell golftävling.
För besökare som anländer under torsdagen finns under fredagen möjligheter till spel på Ekerums golfbana. Två 18-hålsbanor beräknas vara öppna för spel.

Transporter:
Möjligheter att åka direktbuss med Silverlinjen Stockholm Central – Öland och
tillbaka. Silverlinjen trafikerar rutten två gånger per dag under hela året.


Print pagePDF pageEmail page