Ny SOCWA-rutin för i år:
Sänd anropet CQ SAX
i högst 80-takt

Från och med nu inför vi samma grundregel för allmänna anropet CQ SAX för SOCWA som förr gällde för sändning av nödanropet inom Handelsflottan.

Anropet får inte sändas fortare än 80-takt. Alla som lyssnar ska ha chans att kunna läsa anropssignalen och svara.

SOCWA:s grundregel är att hjälpa fler radioamatörer att använda telegrafi. Det handlar därför om att aldrig försöka visa sig “duktig” och sända i så hög takt att man avskräcker eller skrämmer osäkrare radioamatörer från att svara. Tänk på att så kallad “high speed” telegrafi exkluderar, stänger ute.

Aldrig sända telegrafi fortare än motstationen
Telegrafins Grundregel Ett är att aldrig sända fortare än motstationen. Därför inför SOCWA från och med nu, 2021, regeln att CQ SAX, det allmänna SOCWA-anropet, inte ska sändas fortare än i 80-takt. Då kommer en osäker telegrafist ändå att kunna ta anropssignalen och svara. Sänder den som svarar på anropet långsammare än anropet ska den som gjorde anropet då sänka takten till motstationens nivå.

 

Sänd långsammare – QRS
Trafikförkortningen för att uppmana en motstation att sända långsammare heter QRS. Det är absolut ingen skam att använda det trafikmeddelandet. Nyligen hörde jag det sändas av Lars SM6NM. Lars är gammal yrkestelegrafist som arbetat både till sjöss och på Göteborg Radio. Han är i dag kanske mest känd för att fram till för ett år sedan ha suttit vid nyckeln, när Grimeton SAQ gjort sina sändningar på långvåg. När Lars, eller vilken annan telegrafist som helst, sänder QRS, då är det dags för motstationen att rätta sig. Då är det dags att sänka takten och sända tydligare.

Telegrafist Klass Ett och telegrafist Klass Två
Medan handelsflottan fortfarande hade telegrafister ombord på fartygen fanns en regel att en nödsignal aldrig fick sändas fortare än 80-takt. Det berodde på att radiotelegrafisterna delades in i två nivåer: Första Klass radiotelegrafist hade godkänt prov i 120-takt, Andra Klass telegrafist hade i Sverige godkänt prov i 80-takt. I en del andra länder var kravet 75-takt. Det var bakgrunden till att nödsignalen inte fick sändas fortare än 75 – 80-takt. Den trafiken fick inte gå så fort att inte alla kunde ta emot och delta i trafiken.

Sänd inte CQ SAX fortare än 80-takt
Från och med 2021, dvs från och med idag, inför vi därför regeln att SOCWA-anropet CQ SAX inte får/bör sändas fortare än 80-takt. Skälet är att trafiken inom SOCWA ofta har visat sig gå avsevärt fortare. Syftet med SOCWA, som inleddes 2013 är att stimulera fler radioamatörer att köra telegrafi. Det är därför viktigt att inte avskräcka radioamatörer som känner sig lite osäkra.

Samma regel för CQ SAX som för nödanropet på telegrafi
När trafik och allmänna anrop går i hög takt är det risk att den som är osäker inte klarar av att ta emot det som sänds. Om osäkra telegrafister inte kan eller törs svara går det stick i stäv med SOCWA:s intentioner. Det vill Ölands Radioamatörer ändra på genom att börja tillämpa samma regler som gällde för nödanrop på telegrafi.

Grundfrekvensen – gärna plus minus ett par kHz
Under åren har 3535 kHz blivit något av anropsfrekvens för SOCWA. För att fler stationer ska få plats utan att göra det svårare att hitta varandra skulle man kunna utöka SOCWA:s frekvensområde med ett par kHz uppåt och nedåt. Stationer som vill köra fortare skulle, sedan förbindelsen upprättats, kunna gå upp en eller två kHz medan stationer som vill köra något långsammare skulle kunna gå ned en eller ett par kHz.