Kallelse till årsmöte

Medlemmarna i Ölands Radioamatörer SKRN kallas till årsmöte den 20 mars 2020 i IOGT-NTO-lokalen, Borgholm.

Boka datum. Handlingar utsänds senare.