Radiolördag
den 1 december

Program:

• Visning av nya klubblokalen
• Radiolördag – program kommer
• Öppet styrelsemöte
• Decembersammankomst (jultallrik)

Boka datum. Alla radiointresserade välkomna!
OBS! Anmäl snarast
Ring  Åke eller mejla till svaranu@sk7rn.se
Styrelsen