Ölands Radioamatörer genomförde
förstahjälpenkurs med hjärtlungräddning

Uppdaterat 2017-10-13.

Arne SM7CIL ger dockan bröstkompressioner medan Åke SM7NJD i randig tröja är beredd med hjärtstartaren. Intresserade åskådare är från vänster Lennart SM7CLM, Örjan SM7YTH, Weine SM7USW och Enar SM7MQE. Instruktören Reine Karlsson, längst till höger, övervakar övningen. FOTO © Erik SM7DZV.
Arne SM7CIL ger dockan bröstkompressioner medan Åke SM7NJD i randig tröja är beredd med hjärtstartaren. Intresserade åskådare är från vänster Lennart SM7CLM, Örjan SM7YTH, Weine SM7USW och Enar SM7MQE. Instruktören Reine Karlsson, längst till höger, övervakar övningen.
FOTO © Erik SM7DZV.

— Av Erik SM7DZV —

I går den 11 oktober genomförde Ölands Radioamatörer en kurs i Förstahjälpen med hjärt-lungräddning. Arrangör var Röda Korset i Kalmar län och instruktör var Reine Karlsson från Duvetorp Nybro. Vid dagens slut fick Reine frågan om vad han ansåg vara det viktigaste han hade lärt ut under dagen.

– Det viktigaste är att den som drabbas av en olyckshändelse har fria luftvägar, samt att den som ska hjälpa en nödställd tänker på att undvika livsfarliga lägen, sammanfattar Reine Karlsson. Vid en trafikolycka måste man se till att inte själv bli överkörd, man måste vara uppmärksam om man kommer till en olycka där ett fordon är lastat med farligt gods, och – bland annat för radioamatörer – att man bryter strömmen innan man försöker undsätta en person som krampar till följd kontakt med en växelströmsledning med låg spänning.

 

Dagens förstahjälpenkurser är egentligen bara en modernisering, eller ska vi säga uppdateringar, av det som förr hette ABC-kurser och som sedan utökades till LABC-kurser och som nu fått tillägg i form av hjärt-lungräddning och hantering av hjärtstartare. L står för livsfarligt läge. Det handlar om att undvika att olyckan blir ännu värre eller att ännu fler skadas.

Viktigast: Kontrollera andning, blödning och cirkulationssvikt
När man kommer till behandling av skadade är de akuta insatserna
A – kontrollera och se till att andningsvägarna är fria. Utan syre inträder döden på fem till sex minuter.
B – stoppa blödningar.
C – motverka cirkulationssvikt.

Stabilt sidoläge
En sak till kan vara helt avgörande: en medvetslös person får aldrig lämnas ensam utan tillsyn. Det som förr kallades framstupa sidoläge har förenklats och benämns idag stabilt sidoläge.

Hjärtlungräddningen livsuppehållande
Tillkomsten av hjärtstartare har fått många människor att tro att apparaten gör jobbet och att kunskaperna i hjärt-lungräddning inte är lika viktiga som förr. Verkligheten är att hjärtlungräddningen, som består av kompressioner av bröstkorgen och inblåsning av luft, är den livsuppehållande åtgärden. Hjärtstartaren klarar bara att skicka en elektrisk ström genom hjärtat, så att det förhoppningsvis startar igen efter ett hjärtstopp. Röda korsets förstahjälpenkurs omfattar insatser vid hjärtstopp, liksom hela ABC.

Kursdeltagarna mycket positiva
Kursdeltagarna var idel lovord. Instruktören var som en levande uppslagsbok Han hade svaren på deltagarnas alla frågor. Själva kursen var pedagogisk och konkret. Alla deltagare fick öva på de olika moment men gick igenom. Kursmaterialet, som delades ut vid kursens slut ger dessutom möjlighet för var och en att rekapitulera utbildningsdagen men även att skaffa sig fördjupade kunskaper om vad man bör tänka på när personer med vissa sjukdomar ska hjälpas.

Militär sjukvårdsutbildare – Rödakorsare sedan 26 år
Reine Karlsson har livslång militär bakgrund som sjukvårdsutbildare. Han började som 18-åring vid U-båtsflottan.  Efter 15 år flyttade han till Armén och sjukvårdsutbildningen på T4 i Hässleholm. Armén blev han trogen fram till pensioneringen. Som om han inte hade fått nog av att utbilda människor att ta hand skadade i olyckor har Reine dessutom fyllt ut sin fritid med arbete inom Röda Korset under de senaste 26 åren. Där har han arbetat som instruktör och utbildare. Han ingår också en Röda Korsets förstahjälpengrupp som finns på plats vid stora idrottsevenemang, festivaler och andra stora publika arrangemang.

”Tillräcklig kunskap för att våga ingripa”
I en äldre kursbok förklarades syftet med förstahjälpenkurserna: ”att förmedla tillräcklig kunskap innan olyckan händer, för att deltagarna ska våga ingripa och hjälpa till när den händer”.

– Har ni lärt er tillräckligt mycket idag, för att våga det, frågade Reine.

När Reine möter deltagarnas översvallande positiva kurskritik kontrar han anspråkslöst:

– En verksamhet som man ägnat sig åt under hela sitt ska man väl kunna det viktigaste om?  Någonting bör man väl ändå ha lärt sig, och kunna lära ut.

"Deltagare
Deltagare i hjärt-lungräddningskursen i Rälla: Fr.v. Örjan SM7YTH, Kenneth SM7CJQ, Arne SM7CIL, Rainer SM7MYO, instruktören Reine Karlsson, Kristina Österberg, Joackim Sammaerdahl, Hanna Randell, Weine SM7USW, Erik SM7DZV, Mia Lindén och Lennart SM7CLM.
FOTO Åke SM7NJD.