Dator ABC-80 (serie 2)

IMG_8746

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitor, Dubbel diskettdrive ABC FD2 för 5½ tums disketter. Startdiskett (systemdiskett) saknas.
Manual: Basic för ABC-datorer.
Löpnummer 021