Hjälp oss göra Öland tryggare!

Har du tänkt på hur det blir, när strömmen går och telefon och internet slutar fungera…


Om strömmen går och det blir ett allvarligt elavbrott, då försvinner telenäten och internet på några få timmar. Då blir Öland isolerat från omvärlden. Då blir det svårt för kommunledningarna att hålla koll och veta vad som händer. Därför har både Borgholms och Mörbylånga kommuner tecknat avtal med Ölands Radioamatörer som under flera års tid har byggt upp ett nät av relästationer som nu täcker nu hela ön.

Avtal med kommunerna om samband vid kris
Inträffar ett långvarigt el- och teleavbrott på ön kommer Ölands Radioamatörer att bistå kommunernas krisledningar med ett  nödnät på radio, så att kommunerna kan nå ut med sin information. Radionätet blir också viktigt för att krisledningarna ska få in uppgifter om hur situationen är på olika platser.

Kräver kunskap, resurser och personal
Att bygga upp och drivas ett radionät som ska fungera när allt annat stannar kräver både kunskap, resurser och personal. Vi har kunskapen och vi har personalen som kan betjäna radiostationerna. Under 2016 satsade Ölands amatörradioklubb cirka 18 000 kronor på underhåll och utbyggnad av radionätet. Den enda säkra inkomst klubben har är medlemsavgifterna. Vi försöker på alla sätt ta vårt ansvar för att göra Öland tryggare, men våra ekonomiska resurser räcker inte till.

Vi har bland annat försett våra tre radiostationsplatser med reservkraft. Relästationernas sändare och mottagare de fungerar även när strömmen går. Den svaga länken är att vi behöver kunna laddas våra batterier efter några dygn. För det behövs motordrivna elverk, och den installationen går till cirka 5000 kronor på var och en av de tre platserna. Till det har vi idag inga resurser. Det finns ytterligare behov som behöver lösas på längre sikt. Det är därför vi hopas att Ölands näringsliv ska hjälpa till för att göra Öland tryggare och säkrare.

Organisationer och företag
som redan nu bestämt sig för att göra Öland tryggare:

Ölands Radioamatörer tackar följande organisationer och företag som redan nu bidrar till att göra Öland tryggare:

Borgholms kommun

Borgholms kommun

Mörbylånga kommun
Mörbylånga kommun

Sparbanksstiftelsen Öland

Sparbanksstiftelsen Öland

Elektrikerna på Öland AB

Elektrikerna på Öland AB

 

 

… Välkommen att även du värna om Ölands trygghet!

Bankgiro 413-4797, märk talongen ”Nödsamband Öland”
  Hjälp oss att göra Öland tryggare? Vi tar tacksamt emot Ditt stöd. Sätt in ett valfritt belopp på vårt bankgirokonto 413- 4797 (Ölands Radioamatörer). Märk talongen med ”Nödsamband Öland”.  Ditt bidrag går oavkortat  till vårt radionät för krissamband.

Mer Information
Vill du ha mer information går det bra att mejla till info@sk7rn.se. Det går också bra att ringa till Erik Nyberg 0705 52 45 53 eller Enar Nilsson 0706 06 90 06