Förslag till planerade höstaktiviteter för SK7RN

Ur Protokoll vid öppet styrelsemöte med Ölands Radioamatörer
 Följande aktiviteter beslutades respektive togs upp till förslag under styrelsemötet torsdagen den 16 juni 2022
Plats: IOGT-lokalen i Algutsrum samt digitalt via Jitsi

Nödradio, inkl. ICA Borgholm och övning med kommunerna
Enar SM7MQE informerar om att nödradiolådorna är klara. Han har haft möte med Ölandskommunerna och diskuterat övning med nödradiolådorna. Mörbylånga blir först ut. Klubben har åtagit sig att visa upp verksamheten ett par gånger utanför ICA i Borgholm, som stödjer verksamheten, under sommaren och hösten.

Förberedelse för totalförsvarsdagen den 1 oktober
Skördefestlördagens totalförsvarsdag i Stora Rör. Göran SM7DMY har varit i kontakt med arrangören. Klubben tar ner flygradiosambandet i högtalarsystemet och presenterar egen verksamhet i olika former. Bra om så många medlemmar som möjligt kan vara med, antingen på plats eller som motstation. Mer info kommer fortllöpande.

Tvåmetersring under sommaren när inte någon SSA-bulletin sänds
Åke SM7NJD, Peter SM7GXQ och Erik SM7DZV modererar tvåmetersring under sommaren samma tid och kanaler under sommaren den tid som SSS-bulletinen har uppehåll.

Internationella fyrhelgen
20-21 augusti är den internationella fyrhelgen. Klubben har inte längre tillgång till fyren Långe Erik vid Ölands norra udde på samma sätt som tidigare, men det skulle gå att aktivera fyrplatsen ändå exempelvis på lördagen. Intresserade hör av sig till Erik SM7DZV.

Ölands Skördefest
Fredagen visar Erik SM7DZV amatörradio vid Bödasågen. Lördagen är det verksamhet vid totalförsvarsdagen i Stora Rör. Se tidigare punkt. Intresserade medlemmar är uppmanas att delta.

Fortsättning på avrostningskursen i telegrafi
Erik SM7DZV och Mats SM7BUA planerar fortsättning på telegrafikursen till hösten. Information med inbjudan kommer att gå ut. Positiva omdömen från eleverna som önskar en fortsättning. Nya elever välkomnas.

JOTA
Åke SM7NJD informerar om klubbens deltagande på Jamboree On The Air (JOTA) på scoutgården i Färjestaden 14-16 oktober. Mycket radiostörningar i närområdet gör att alternativ plats övervägs. Intresserade operatörer kan höra av sig till Åke.

Eventuell radiolördag
Ambitionen är att genomföra en radiolördag i november. Styrelsen får i uppdrag att hitta ett datum och en plan för verksamheten under dagen.

Fortsatt försäljning på Tradera
Försäljningen på Tradera i regi av Göran SM7DMY fortsätter när han är tillbaka i Sverige. Åke SM7NJD hanterar logistiken med Schenker.

Aktiviteter inom 69 MHz sektionen
Intresserade i 69 MHz sektionen ska få en visning av en av klubbens repeaterstationer (troligen Borgholm) genom Enar SM7MQE försorg, i syfte att öka intresset för att ta certifikat för amatörradio.

Fieldday
Under övriga frågor lanserade Tommy SM7WVG idén att klubben genomför en fieldday i Tveta. Där finns en stuga av enklare standard som tidigare använts av Friluftsfrämjandet och som Mörbylånga kommun äger. Kanske kan platsen nyttjas under en radiolördag. Tommy SM7WVG och Rolf SM7OHE undersöker förutsättningarna närmare.