Repeatrar

Enar SM7MQE Mastarbete Bödarepeatern 2015-10-06 DSCN0319 (4)
Antennarbete  i Böda, 2015.

Radiosamband över hela Öland
Ölands Radioamatörer äger och driver repeatrar på tre platser: i Böda, Borgholm och Mörbylånga. Repeaternätet ger radiosamband över hela Öland.  Öppna repeatrarna med 1750-ton. Minusskift 600 kHz.

Två meter — 145 MHz
Våra 2-metersrepeatrar lyssnar på följande frekvenser:
Böda: 145.750 MHz
Borgholm: 145.6625 MHz
Mörbylånga: 145.625 MHz.

70 cm — 434 MHz — QRT
Våra 70-cm repeatrar i Böda, Borgholm och Mörbylånga är tagna ur drift på grund av för låg användning.

Länk mellan Borgholm och Mörbylånga
Mellan repeatrarna i Borgholm och Mörbylånga har vi radiolänkförbindelse. Öppnar du den ena av repeatrarna  går sändningen ut över båda.  Repeatern i Böda har  av tekniska skäl ännu inte kunnat länkas till de övriga två.

När en av de länkade repeatrarna öppnar startar båda två, så fort någon talar i mikrofonen.  Det är viktigt att vänta in systemets svarssignal, cirka 3 sekunder, innan man själv trycker PTT och börjar tala.

4-stackade dipoler
Samtliga repeatrar är försedda med 4-stackade dipoler.   Antennerna i Böda har basen 43 meter över mark. Antennerna i Borgholm och  Mörbylånga har basen cirka 28 meter över mark.

SK7RN Repeatergrupp
Tommy, SM7VVY, ansvarar för SK7RN:s klubbens repeatrar.
Övriga medarbetare i repeatergruppen är Enar SM7MQE och  Arne, SM7CIL.

Andra repeatrar du kan köra från Öland
Från Öland kan du också nå följande andra 2-metersrepeatrar:
145.600 MHz (QTH Algutsrum) SK7RFL nås från stora delar av Öland.
145.725 MHz (QTH Oskarshamn) från mellersta och norra Öland.
145.775 MHz (QTH Emmaboda) nås från södra Öland.
145.775 MHz (QTH Gotland) kan emellanåt nås från norra och mellersta Öland.

70 cm:
434.725 MHz (QTH Oskarshamn) 2 MHz minusskift.

Så här fungerar repeater/relätrafik
Om principen för relätrafik>>

 


Print pagePDF pageEmail page