Repeatrar

Uppdaterat 2019-10-15.

Täckningskarta för SK7RN:s tre repeatrar.

Radiosamband över hela Öland
Ölands Radioamatörer äger och driver repeatrar på tre platser: i Böda, Borgholm och Mörbylånga. Repeaternätet ger radiosamband över hela Öland.  Öppna repeatrarna med 1750-ton. Minusskift 600 kHz.

Två meter — 145 MHz
Våra 2-metersrepeatrar lyssnar på följande frekvenser:
Böda: 145.750 MHz
Borgholm: 145.6625 MHz
Mörbylånga: 145.625 MHz.

70 cm
De 70-cm repeatrar vi tidigare hade i Böda, Borgholm och Mörbylånga är tagna ur drift på grund av för låg användning.

Ny logik i Borgholm
SK7RN:s repeater i Borgholm har fått en ny logik, som driftsattes den 3 oktober. Nu fungerar alla länkar, både mot Mörbylånga och Böda. De sistnämnda repeatrarna har egen fristående logik, och dessa är ännu inte uppgraderade. De totalt tio radiostationerna är heller inte utbytta.

Viktigt: Gör så här när du ska sända
När du får uppmaningen att sända, telegrafitecknet för ”K” (dadida”) eller ett ”L” (didadidit) ska du genast trycka in PTT och sedan vänta två sekunder innan du börjar tala. Uppehållet behövs för att logiken ska hinna med.

Datoriserad “SVX-link”
Den nya logiken är en ”svxlink”, av SM0SVX. Till skillnad från den gamla logiken, är den nya datorbaserad. Den körs under Linux (Raspbian Buster) i en Raspberry PI 3B+.

Så här fungerar länkningen
När man startar någon av de tre repeatrarna, startas först den ”egna” repeatern. Öppningstonen sänds inte vidare till de andra repeatrarna. Vid nästa sändningspass, aktiveras länkarna och de två andra repeatrarna startar. Efter sändningspasset kommer dessa två repeatrar även att sända sin identifiering.

Nu kan stationer som ligger på olika repeatrar tala med varandra. Varje repeater har sin egen logik, och det innebär att det kan komma ID eller annat på en av repeatrarna, men som inte hörs på de andra.

Efter avslutat QSO, kopplar varje repeater ner efter en stund, allt enligt sina egna inställningar och oberoende av varandra.

Kylfläktar löser värmeproblem
För att komma till rätta med ett möjligt överhettningsproblem, i samband med långa sändningspass eller kontinuerlig drift,  har samtliga tio radiostationer försetts med externa kylfläktar.

4-stackade dipoler
Samtliga repeatrar är försedda med 4-stackade dipoler.   Antennerna i Böda har basen 43 meter över mark. Antennerna i Borgholm och  Mörbylånga har basen cirka 28 meter över mark.

SK7RN Repeatergrupp
Enar SM7MQE och  Arne, SM7CIL ansvarar för driften av SK7RN:s repeatrar.
Övriga medarbetare ”konsulter” i repeatergruppen är Peter SM5GXQ och Conny SM7GMD..

Andra repeatrar du kan köra från Öland
Från Öland kan du också nå följande andra 2-metersrepeatrar:
145.600 MHz (QTH Algutsrum) SK7RFL nås från stora delar av Öland.
145.725 MHz (QTH Oskarshamn) från mellersta och norra Öland.
145.775 MHz (QTH Emmaboda) nås från södra Öland.
145.775 MHz (QTH Gotland) kan emellanåt nås från norra och mellersta Öland.

70 cm:
434.725 MHz (QTH Oskarshamn) 2 MHz minusskift.

Så här fungerar repeater/relätrafik
Om principen för relätrafik>>

 


Print pagePDF pageEmail page