Repeatrar

Enar SM7MQE Mastarbete Bödarepeatern 2015-10-06 DSCN0319 (4)
Antennarbete på toppen av  masten  i Böda, 42 meter över mark, oktober 2015. FOTO © Erik SM7DZV.

Radiosamband över hela Öland
Ölands Radioamatörer äger och driver repeatrar på tre platser: i Böda, Borgholm och Mörbylånga. Repeaternätet ger radiosamband över hela Öland.  Öppna repeatrarna med 1750-ton.

Två meter — 145 MHz
Våra 2-metersrepeatrar lyssnar på följande frekvenser:
Böda: 145.750 MHz
Borgholm: 145.6625 MHz
Mörbylånga: 145.625 MHz. (ej i drift)
(Minusskift 600 kHz).

70 cm — 434 MHz
Böda: 434.900 MHz
Borgholm: 434.675 MHz  (nedtagen för underhåll, ej i drift)
Mörbylånga:  (ej driftsatt)
(Minusskift 2 MHz).

Samtliga repeatrar är försedda med 4-stackade dipoler.   Antennerna i Böda har basen 43 meter över mark. Antennerna i Borgholm och  Mörbylånga har basen cirka 28 meter över mark.

SK7RN Repeatergrupp
Tommy, SM7VVY, ansvarar för SK7RN:s klubbens repeatrar.
Övriga medarbetare i repeatergruppen är Björn, SM7HDZ, Enar SM7MQE,  Arne, SM7CIL
Jonatan, SA7BHQ och Eric, SM6OOQ.

Andra repeatrar du kan köra från Öland
Från Öland kan du också nå följande andra 2-metersrepeatrar:
145.600 MHz (QTH Algutsrum) nås från stora delar av Öland.
145.725 MHz (QTH Oskarshamn) från mellersta och norra Öland.
145.775 MHz (QTH Emmaboda) nås från södra Öland.
145.775 MHz (QTH Gotland) kan emellanåt nås från norra och mellersta Öland.

70 cm:
434.725 MHz (QTH Oskarshamn) 2 MHz minusskift.

Så här fungerar repeater/relätrafik
Om principen för relätrafik>>

 


Print pagePDF pageEmail page